Z ostatniej chwili

2021 - rokiem pamięci o ofiarach częstochowskiego getta

2021-05-24 14:43:09 informacje
img

80 lat temu hitlerowscy okupanci utworzyli getto dla żydowskich mieszkanek i mieszkańców ówczesnej Częstochowy. Na ostatniej sesji Rada Miasta zdecydowała, że w tym roku wydarzenia związane z częstochowskim gettem zostaną odpowiednio upamiętnione - przypomina Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Radni podjęli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar częstochowskiego getta w związku z 80. rocznicą jego utworzenia na sesji Rady Miasta 20 maja. Inicjatywę poparło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie.
Częstochowianki i częstochowianie wyznania mojżeszowego zostali odizolowani w getcie 9 kwietnia 1941 r. – stało się to na mocy rozporządzenia okupacyjnego komisarza miasta (Stadthauptmanna) Richarda Wendlera. W getcie obejmującym wschodnią część centrum Częstochowy – w dużym stopniu pokrywającą się z obszarem przedwojennej dzielnicy żydowskiej – znalazło się łącznie ok. 40 tys. żydowskich obywatelek i obywateli miasta. Wychodzenie poza obręb getta było karane śmiercią.
22 września 1942 r. rozpoczęto akcję likwidacji getta, podczas której 38.250 osób wywieziono do nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II, a 2 tys. rozstrzelano przy ul. Kawiej. Pozostałe przy życiu ok. 6 tys. osób ulokowano w listopadzie 1942 w tzw. małym getcie, zmuszając do przymusowej pracy w zakładach zbrojeniowych „Hasag-Peltzery”.
W chwili wyzwolenia miasta z rąk nazistów przebywało w nim 5200 Żydów – więźniów „Hasagu”. Tylko 1518 z nich pochodziło z Częstochowy.

Plan obchodów roku pamięci przedstawia się następująco:
- 28 czerwca – złożenie kwiatów na Cmentarzu Żydowskim w 78. Rocznicę Likwidacji „małego getta” (1943 –2021)
- czerwiec 2021 – akcja porządkowania Cmentarza Żydowskiego przy ul. Złotej (dokładny termin uzależniony od sytuacji pandemicznej)
- 22 września – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Getta w 79. rocznicę początku likwidacji getta w Częstochowie (1942-2021)
- 29 września – uroczystości rocznicowe we współpracy z Muzeum Częstochowskim: Wykład/prezentacja w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów (TSKŻ)/ Zwiedzanie wystawy stałej „Żydzi Częstochowianie”/ Wystawa fotografii w siedzibie TSKŻ/ Koncert w Filharmonii Częstochowskiej
- 10-12 października – Zjazd Żydów Częstochowian podczas Biennale Hubermana: Złożenie kwiatów na ul. Kawiej pod tablicami upamiętniającymi masową egzekucję 2 tys. osób – ofiar nazizmu
Zakończeniem Roku Pamięci będzie Akcja #Pamiętamy – na początku przyszłego roku, 27 stycznia 2022 – w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Na zdjęciu: tablica pamiątkowa przy pl. Bohaterów Getta

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0155 seconds.