Z ostatniej chwili

829 interwencji dzięki monitoringowi wizyjnemu w ubiegłym roku

2023-03-16 11:19:27 informacje
img

W większości sytuacji ujawnionych dzięki monitoringowi w ubiegłym roku interweniowała Straż Miejska. To ona obsługuje system kamer, z których pierwsze pojawiły się  w 2009 r. – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. W 2022 r. personel cywilny z referatu monitoringu wizyjnego ujawnił 829 zdarzeń wymagających interwencji służb. Najwięcej z tych sytuacji – bo aż 733 – obsługiwały patrole Straży Miejskiej. Pozostałe 96 zdarzeń wymagało działań Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej.

288 zaobserwowanych zdarzeń dotyczyło osób leżących – mających problemy zdrowotne lub będących pod wpływem alkoholu. Ujawniono też 130 przypadków awarii infrastruktury. 82 zdarzenia dotyczyły zakłócania spokoju i porządku publicznego, 52 – kradzieży lub niszczenia mienia, 49 – ruchu drogowego (wypadków i kolizji), 16 – przemocy fizycznej (bójek lub pobić). 10 razy ujawniono spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 4 przypadki to pożary lub inne miejscowe zagrożenia. W 113 przypadkach chodziło o zdarzenia o innym charakterze.

Zapis z kamer systemu miejskiego monitoringu wykorzystano 553 razy jako materiał dowodowy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa, prowadzonych przez lokalne jednostki Policji (551) i Straż Miejską (2).

Monitoring wizyjny w Częstochowie powstał w 2009 r. Przez prawie 14 lat operatorki i operatorzy ujawnili blisko 35 tys. zdarzeń – większość wymagała interwencji strażniczek i strażników miejskich. Na początku tego roku system wzbogacił się o 2 kolejne punkty kamerowe, zlokalizowane w rejonie amfiteatru przy Promenadzie Niemena oraz dworca PKP Stradom. Obecnie system składa się ze 106 takich punktów, emitujących 198 obrazów z monitorowanych miejsc.

Na zdjęciu: Przykładowy obraz z jednej z kamer miejskiego monitoringu wizyjnego w Częstochowie

Fot Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.