Z ostatniej chwili

Aby maszerować, trzeba się orientować

2023-04-19 10:30:23 informacje
img

Niemal 80 młodych ludzi poszło w marszu na orientację, któremu patronował druh Zygmunt Łęski – zarazem patron SP nr 27. To jedyna częstochowska szkoła biorąca udział w dużym projekcie promującym tzw. orienteering - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Impreza „Marsz na orientację z Zygmuntem Łęskim” odbyła się 17 kwietnia w dzielnicy Mirów. Marsz na orientację jest rodzajem gry – na podstawie mapy trzeba trafić do wyznaczonych w terenie punktów i potwierdzić to na specjalnej karcie.

Impreza była częścią projektu „Orienteering łączy i angażuje”. Szkoły z dwóch województw – śląskiego i małopolskiego – zaprasza do niego Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zygmunta Łęskiego jest jedyną zaangażowaną w projekt częstochowską placówką. Organizatorom chodzi o zapoznanie młodych ludzi z dyscypliną sportowo-rekreacyjną, jaką są marsze na orientację, a przy okazji –  wykształcenie w nich kompetencji organizacyjnych oraz zachęcenie do późniejszego udzielania się w ramach wolontariatu podczas lokalnych wydarzeń tego rodzaju. Marsze na orientację mają – według ich propagatorów – liczne walory: pomagają tworzyć więzi społeczne, umiejętność współpracy w drużynie, dają młodym impuls do wyjścia w teren zza komputerowych ekranów. W projekcie młodzież zgłębia nie tylko tajniki samej dyscypliny, ale i wiedzę o ważnych dla lokalnych dziejów postaciach. Ma to budować w nich poczucie lokalnego patriotyzmu.

Częstochowski marsz otwarli wspólnie dyrektorka SP nr 27 Sylwia Szczygłowska, naczelnik Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowski i prezes Regionalnego Oddziału PTTK w Lech Tota.  

W zawodach uczestniczyło prawie 80 uczennic i uczniów z klas IV-VII, a w prace organizacyjne włączyło się dodatkowo kilka uczennic z klas VIII. Startowały grupy dwu- lub trzyosobowe. Niełatwą trasę pokonywały w wyznaczonym czasie, podanym w opisie mapy. Musiały odnaleźć wskazane miejsca oraz odpowiedzieć na kilka pytań związanych z postacią druha Zygmunta Łęskiego. Na zwycięskie drużyny czekały medale i nagrody, a na wszystkich – dyplomy uczestnictwa. Ze strony szkoły koordynatorką marszu była prowadząca szkolne koło turystyczne „Wędrowniczek” Anna Bronkiewicz. W ramach projektu szkoła przygotowała także na swoim kanale YouTube video z ciekawostkami o swoim patronie.

Zmarły w 2004 roku Zygmunt Łęski był harcerzem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, nauczycielem i wychowawcą, także częstochowskim radnym. W czasie hitlerowskiej okupacji brał udział w rozbrajaniu Niemców czy akcjach „małego sabotażu”, m.in. niszczeniu linii telefonicznych; przewoził też konspiracyjne radioodbiorniki. Działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK), był przewodnikiem turystycznym, kierował Szkolnym Miejskim Ośrodkiem Krajoznawczo-Turystycznym przy Inspektoracie Oświaty w Częstochowie. Był też wizytatorem ds. turystyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania. W początkach tzw. transformacji ustrojowej, w roku 1989 brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego podczas wyborów parlamentarnych.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.