Z ostatniej chwili

Aktywna mama

2023-04-26 10:48:07 informacje
img

„Aktywna mama” to nazwa pilotażowego programu, jakiego jeszcze nie było. Okazał się skuteczny i potrzebny – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Co prawda, wdrażany z powodzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, program „Aktywna Mama” jeszcze nie dobiegł końca (zakończy się w grudniu br.), lecz konferencja podsumowująca realizowane w nim działania z udziałem uczestniczek, pracodawców i licznie zaproszonych gości potwierdziła ważną opinię. Był to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych pod względem efektywności programów przygotowanych przez częstochowski urząd pracy.

O zaletach Programu pilotażowego „Aktywna Mama” aktywizującego 15 bezrobotnych kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci zgodnie mówili wszyscy uczestnicy wspomnianej konferencji, a wśród nich gość honorowy spotkania prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. 

– Bardzo się cieszę, że efektem udziału młodych mam w tym projekcie są miejsca pracy, które pozwalają im realizować się zawodowo. To dla nich niezwykle ważna kwestia, wzmacniająca je na każdej płaszczyźnie. Gratuluję więc urzędowi pracy pomysłu i skuteczności w pozyskaniu środków na ten cel. I jeszcze raz podkreślę, to ze wszech miar udana inicjatywa, która ma wiele punktów wspólnych z prowadzoną przez miasto polityką wspierania rodzicielstwa – komentował prezydent.

Piotr Urbaniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, prezentując wykonywane działania projektowe, zwrócił uwagę na skuteczność pomocy dedykowanej kobietom powracającym po urodzenia dziecka do aktywności zawodowej.

– Na pewno nie był to program wielki w swoich rozmiarach. W naszym urzędzie realizujemy przecież duże, ponadmilionowe projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale zastosowane tym razem elementy wsparcia, dwie ścieżki, którymi mogły podążać aktywizowane kobiety, czyli ścieżka związana z zatrudnieniem u pracodawcy i ta związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej, wzmocniona elementami specyficznymi spowodowały, że mamy tak wspaniałe rezultaty programu – podkreślał Piotr Urbaniak.

Pod tymi słowami podpisywały się same beneficjentki programu.

- Idea programu, niestandardowe rozwiązania... To wszystko zostało skrojone pod wszystkie nasze potrzeby. Znalazłyśmy się we wręcz wymarzonej sytuacji, aby podjąć zatrudnienie, nie zaniedbując obowiązków spoczywających na matkach, obowiązków związanych z wychowaniem naszych dzieci – potwierdzały uczestniczki.

I właśnie o niełatwym wychowywaniu dzieci, godzeniu życia prywatnego i zawodowego współczesnych kobiet  wspominała podczas konferencji podsumowującej program kierownik Działu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji PUP Elżbieta Antosz. To doradcy zawodowi z tego działu przeprowadzali z uczestniczkami projektu rozmowy doradcze wspierające je w całym procesie zaproponowanej aktywizacji zawodowej.

Przypomnijmy jeszcze, że projekt pilotażowy „Aktywna Mama” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w latach 2022-2023 ze środków rezerwy Funduszu Pracy na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pn. „Stabilna praca – silna rodzina”. Wartość projektu to 772 tys. zł.

Fot. Łukasz Kolewiński/UM

Page generated in 0.0155 seconds.