Z ostatniej chwili

Atestacja i doskonalenie umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy

2021-09-20 11:58:37 informacje
img

W częstochowskiej prewencji służbę pełni 6 przewodników i 8 psów służbowych. Większość to psy patrolowo-tropiące, co oznacza, że mogą być wykorzystywane zarówno do zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń, jak i do zatrzymań osób, tropienia na miejscach zdarzeń czy przeszukiwania terenu w celu odnalezienia osoby zaginionej. W piątek 17 września odbyła się atestacja dwóch częstochowskich czworonogów – informuje częstochowska Policja.

Psy do pracy w Policji dobiera się w taki sposób, aby spełniały kryteria zdrowotne i użytkowe zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czworonożny kandydat musi być przede wszystkim zdrowy i nie może być płochliwy. Pies pracujący w policji musi być też odporny na stres i bezwarunkowo posłuszny swojemu przewodnikowi. Zanim jednak trafi do służby, musi przejść swoje pierwsze szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam przez około 6 miesięcy nabywa umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczy się posłuszeństwa. Pozytywnie zakończone szkolenie kończy się wydaniem atestu, zaświadczającego, że pies jest zdolny do służby. Chcąc utrzymać sprawność „czworonożnych funkcjonariuszy”, ich przewodnicy stale prowadzą ćwiczenia ze swoimi pupilami, dbając o ich nienaganną kondycję. Po upływie roku psy ponownie przechodzą egzamin przed komisją, która ponownie ocenia ich sprawność użytkową.

W miniony piątek odbył się egzamin, któremu poddane zostały 2 czworonożne pupile mundurowych z Częstochowy. Jarika ze swoim przewodnikiem aspirantem Robertem Kolanko i Nagat będący podopiecznym aspiranta Tomasza Powązki wykonały swoje zadania bezbłędnie, udowadniając tym samym, że przez ubiegły rok sumiennie pracowały u boku swoich opiekunów. Atestacja psów służbowych odbyła się pod nadzorem aspiranta sztabowego Adama Chmela, koordynatora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z udziałem aspiranta sztabowego Jakuba Rebsa, przedstawiciela Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach. Pozostałe psy wykonywały zadania kontrolne w ramach doskonalenia swoich umiejętności. Cały zespół spisał się znakomicie.

Fot. Materiały częstochowskiej Policji

Page generated in 0.0155 seconds.