Z ostatniej chwili

Bezpłatne webinarium o dotacjach unijnych dla branży turystycznej i gastronomicznej

2021-04-12 11:38:41 informacje
img

Spotkanie informacyjne online poświęcone dotacjom unijnym dla branży turystycznej i gastronomicznej odbędzie się 15 kwietnia o godz. 10.00.  Aby wziąć w nim udział, przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do 14 kwietnia. Organizatorem jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie.
Bezpłatne webinarium „Zasady przygotowania wniosku o dotację dla przedsiębiorców w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”  adresowane jest do przedsiębiorców z branży turystycznej oraz gastronomicznej planujących aplikować o dotację w ramach ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie konkursu  nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21.
Przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie, w tym m.in.: koszty kwalifikowane, kryteria wyboru projektów, limity i ograniczenia, procedury wyboru i oceny projektów. Będzie także możliwość zadawania pytań w formie komentarzy.
Zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl Rejestracja będzie możliwa do 14 kwietnia.
Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decydować będzie więc kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W webinarium może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Całość potrwa w godz. 10.00 – 11.30.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem  lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl oraz numerami tel. 34/360 56 87 i 34/324 50 75.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15524

Page generated in 0.0161 seconds.