Z ostatniej chwili

Budżet obywatelski – po ocenie ankietowej

2023-01-31 11:22:26 informacje
img

Wypełniliśmy ankiety oceniające Budżet Obywatelski A konkretnie – jego ostatnią, 9. edycję. Kolejnym elementem ewaluacji będzie wysłuchanie publiczne – odbędzie się w sali sesyjnej 3 lutego o godz. 17.00 – informuje Biuro Prasowe Urządu Miasta.

Można już podsumować wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej, która była dostępna w internecie między 9 i 22 stycznia. 33 biorących w niej udział  uczestniczyło w głosowaniu BO, a 6 – zarówno głosowało, jak i zgłosiło projekt zadania na wcześniejszym etapie procedury. Co ciekawe – 9 osób oświadczyło, że nie uczestniczyło w głosowaniu, tym niemniej zdecydowało, że wyrazi swoje zdanie na temat ostatniej edycji. 

Pozytywną opinię o 9. edycji wyraziło łącznie 29 ankietowanych, z czego zdecydowanie pozytywną – 5, a raczej pozytywną – 24. Ambiwalencję w kwestii oceny wyraziło 14 osób. Negatywnych opinii było w sumie 15 – w tym 6 zdecydowanie negatywnych.  

Spośród poszczególnych etapów BO najwięcej zdecydowanie przychylnych ocen – 18 – zebrało samo głosowanie. Najbardziej surowo ocenionym etapem była natomiast weryfikacja projektów zadań – zebrała 9 zdecydowanie negatywnych ocen. 

W ankiecie chętniej wypowiadali się mężczyźni niż kobiety – odpowiednio 57 proc. i 43 proc. Największy odsetek ankietowanych, 41 proc., to osoby z przedziału wiekowego 31-45 lat; nieco mniej, bo 31 proc., stanowiły osoby między 46. a 60. rokiem życia. Nikt z najmłodszych uprawnionych do udziału w procedurze BO – a przypomnijmy, że jest ona bardziej dostępna niż np. wybory parlamentarne czy samorządowe, czyli otwarta także na osoby niepełnoletnie – nie  zechciał odpowiedzieć na pytania anonimowej ankiety…  

Zebrane uwagi dotyczą wszystkich etapów Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie: naboru wniosków, weryfikacji, głosowania, promocji i realizacji. Wszystkie uwagi zgłoszone w ankiecie zostaną poddane pod dyskusję podczas wysłuchania publicznego – czyli kolejnego etapu wspólnej oceny ostatniej edycji BO. Zaplanowano je w formie stacjonarnej – w sali sesyjnej budynku UM przy ul. Śląskiej 11/13 – w piątek 3 lutego o godz. 17.00. Udział w wysłuchaniu publicznym jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.