Z ostatniej chwili

CUK odbierze

2021-05-17 13:03:15 informacje
img

Centrum Usług Komunalnych – w ramach akcji „Częstozielona” – chętnie wspiera inicjatywy sprzątania śmieci porzucanych tu i tam przez nieodpowiedzialne osoby. Trzeba jedynie spełnić parę prostych warunków – m.in. zgłosić akcję do CUK na 7 dni przed jej planowaną datą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Jeśli planujemy zebrać śmieci z jakiegoś miejskiego terenu, zgłaszamy inicjatywę w siedzibie Centrum Usług Komunalnych przy ul. Nowowiejskiego 10/12 – można to zrobić wygodnie drogą elektroniczną, pisząc na adres zgłoszenia@cuk.czestochowa.pl
Co ważne – zgłaszamy chęć podjęcia takiej akcji z 7-dniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu wskazujemy dokładny termin i zakres sprzątania, obszar akcji oraz planowany termin odbioru zebranych śmieci.
Miejsce składowania zebranych odpadów powinniśmy także uzgodnić z CUK i wybrać je w taki sposób, aby możliwy był tam dojazd pojazdów do odbioru śmieci.
Akcja sprzątania może dotyczyć jedynie obszarów należących do miasta – CUK potwierdza, czy wybrane przez nas miejsce jest takim terenem. W pozostałych przypadkach sprzątanie odbywa się na podstawie umowy właściciela terenu z firmą zajmującą się odbiorem odpadów.
Informacja o akcji oraz jej efektach uzyskanych we współpracy z CUK znajdzie się na jego stronie internetowej https://cuk.czestochowa.pl/

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta / CUK 

Page generated in 0.0174 seconds.