Z ostatniej chwili

Częstochowa w uczelnianym rankingu „Perspektyw”

2022-07-04 11:37:52 informacje
img

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wśród uczelni pedagogicznych Uniwersytet im. Jana Długosza znalazł się na 1. miejscu. W gronie uczelni technicznych Politechnika Częstochowska wspięła się na niezłą, 8. pozycję – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” co roku przygląda się przeróżnym aspektom funkcjonowania polskich uczelni, starając się uczynić wybór szkoły wyższej czy kierunku nieco łatwiejszym. Publikuje tak naprawdę nie jeden, a cztery rankingi  –  Uczelni Akademickich, Uczelni Niepublicznych, Publicznych Uczelni Zawodowych i Kierunków Studiów.  

Częstochowa zatriumfowała bezapelacyjnie w zestawieniu uczelni pedagogicznych, za sobą  zostawiając Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2. miejsce) i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (3. miejsce), a także jeszcze jedną uczelnię krakowską i słupską. W zeszłorocznym rankingu tego typu szkół UJD był na 3 miejscu; w 2021 r. – na 2.      

Całkiem nieźle w swojej kategorii wypadła też nasza uczelnia techniczna. Politechnika Częstochowska uplasowała się na 8. pozycji – ex aequo z Politechniką Krakowską i Politechniką Lubelską. Została oceniona wyżej niż np. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie czy Wojskowa Akademia Techniczna oraz politechniki w ośrodkach pod różnymi względami porównywalnymi z Częstochową – czyli Białymstoku, Kielcach, Rzeszowie, Opolu, Bydgoszczy i Koszalinie. 

– Wśród kierunków wydziałowych, które uplasowały się wyżej w rankingu niż w ubiegłym roku lub utrzymały swoje pozycje są: Inżynieria Materiałowa – 10. miejsce (bez zmian), Informatyka – 11. miejsce (bez zmian), Wydział Budownictwa – 10. miejsce (bez zmian), Automatyka i Robotyka – 11. miejsce (bez zmian), Fizyka Techniczna - 9.  miejsce (wzrost z 10.), Inżynieria Materiałowa – 10. miejsce (wzrost z 12.) – informuje Magda Fijołek z Biura Promocji Politechniki Częstochowskiej. 

W ogólnym rankingu – czyli rankingu uczelni akademickich – konkurencja jest ogromna, ośrodki o długiej historii, ogromnym potencjale i dorobku klasyfikowane są obok uczelni ze średnich miast czy takich, które dopiero zaczynają piąć się w akademickiej hierarchii. Na czele tego ogólnego zestawienia jest Uniwersytet Warszawski, a zaraz za nim – Uniwersytet Jagielloński. Obie te uczelnie zresztą należą od lat do najściślejszej „szpicy” rankingu „Perspektyw”. W tym roku Politechnika Częstochowska znalazła się na 32. pozycji tej listy – i jest to awans z 38., co należy podkreślić. Z kolei UJD zajął miejsce w siódmej dziesiątce (miejsca 61–70), czyli wyżej niż szereg szkół z tak silnych centrów akademickich jak Wrocław, Kraków czy Warszawa. 

Zespół „Perspektyw” pod uwagę bierze prawie 30 wskaźników podzielonych na 7 obszarów: prestiż szkoły, losy jej absolwentek i absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. Na czele kapituły stoi prof. Michał Kleiber. Efekty jej prac są także rodzajem kompasu dla samych uczelni – wskazują, co udało im się już osiągnąć, co należy ulepszyć, na czym skupić wysiłki, w jaki wymiar działania uczelni co inwestować. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.