Z ostatniej chwili

Częstochowa wolna od przemocy

2021-03-18 10:32:39 informacje
img

„Częstochowa wolna od przemocy” – to projekt, który od listopada 2020 r. systematycznie realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, kontynuując działania w ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej „Strefa Empatii” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Na przełomie lutego i marca 2021 r. specjaliści podejmowali szereg działań profilaktycznych, by zapobiegać agresji i przemocy u dzieci i młodzieży w częstochowskich przedszkolach, szkołach i placówkach. W ostatnim czasie organizowano przede wszystkim zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W sumie objęto nimi 147 dzieci. Tematyka poruszana podczas spotkań warsztatowych dotyczyła edukacji emocjonalnej, samooceny, poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze złością.  

Ponadto na platformie Ms Teams realizowane są spotkania dla nauczycieli i rodziców poruszające tematykę doskonalenia umiejętności wychowawczych, powszechnego używania urządzeń mobilnych jako szansy lub zagrożenia dla więzi rodzinnych i międzyludzkich. 

Częstym efektem pojawiającej się przemocy rówieśniczej i domowej, na którą narażone są dzieci i młodzież realizująca naukę w formie zdalnej, a co za tym idzie, pozostająca w domu, są zachowania lękowe, nierzadko doprowadzające do stanów depresyjnych. Wielość pojawiania się tego typu problemów odzwierciedla wzrastająca w bardzo szybkim tempie liczba zgłoszeń do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z powodu obserwowanych zaburzeń emocjonalnych u coraz młodszych dzieci.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, który przypadał 23 lutego, specjaliści ZPPP zorganizowali spotkanie na platformie Ms Teams „Depresja dzieci i młodzieży”, a także zaplanowali dyżury konsultacyjne dla potrzebujących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.  

Aby jak najlepiej sprostać zapotrzebowaniu przedszkoli, szkół i placówek pracownicy ZPPP stale doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach, webinarach i konferencjach poruszających tematykę wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego małego dziecka, trudności z regulacją emocji, mądrego wspierania młodzieży w rozwoju, wsparcia ze strony szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych w kontekście pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, relacji dzieci i młodzieży w okresie pandemii i nauczania zdalnego oraz Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży.  

Analiza ankiety przeprowadzonej na terenie szkół podstawowych wskazała, że obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności komunikowania się czy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). W marcu rozpoczęto więc warsztaty dla uczniów klas III. Na terenie szkół równolegle realizowane są również punkty konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli. 

Na stronie internetowej ZPPP (zppp.ids.czest.pl) zamieszczono krótką, skondensowaną informację w formie webinaru, dotyczącą wpływu izolacji społecznej w czasie pandemii na uczniów oraz działań, jakie może podjąć nauczyciel, aby zidentyfikować to negatywne zjawisko. 

Każdy niepokojący sygnał dostrzeżony przez nauczyciela otwiera drogę do działań pomocowych na rzecz ucznia – mówi Małgorzata Krakowska, koordynatorka projektu. – Pokazujemy kroki, które należy podjąć w celu diagnozy sytuacji ucznia oraz zainicjowania działań. 

ZPPP przypomina o trwających konkursach. Dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej jest to konkurs plastyczny „Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni”, natomiast dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych konkurs na krótki spot filmowy ,,Bezpieczny świat we mnie i wokół mnie”. Regulaminy przesłano bezpośrednio do wszystkich częstochowskich szkół, można je też znaleźć na stronie internetowej ZPPP.

Projekt ,,Częstochowa wolna od przemocy”  trwający od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. realizuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia, pod patronatem Urzędu Miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.