Z ostatniej chwili

Częstochowa wyróżniona za program „Teraz lepsza praca”

2023-03-02 13:38:41 informacje
img

Nasze miasto zostało docenione w konkursie Związku Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2022”. W kategorii miast na prawach powiatu, Częstochowa otrzymała wyróżnienie za program „Teraz Lepsza Praca” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Na konkurs wpłynęło 39 wniosków z 31 miast. Na bazie ocen ekspertów komisji konkursowej do finału wyłoniono 30 przedsięwzięć z 24 ośrodków – w tym 8 z miast na prawach powiatu, takich jak Częstochowa. Konkursy ZMP promują innowacyjne rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Hasło konkursu: „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”  nawiązywało do bardzo istotnej dla samorządowców idei „otwartego rządzenia”, pozwalającej budować odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, zwiększać poczucie sprawczości obywatelek i obywateli, ich wiedzę o działaniu samorządu, a przy tym zasypywać podział na „zwykłych ludzi” i „rządzących”.    

Konkursową galę zorganizowano 23 lutego w Tarnowie. Laureaci i wyróżnieni otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody. 

Przypomnijmy: „Teraz Lepsza Praca” to miejski, autorski program prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, łączący działania na rzecz podwyższenia jakości życia w sferze pracy i kariery z perspektywiczną strategią zachęcającą młodych specjalistów do wiązania swojej przyszłości życiowej i zawodowej z Częstochową. W programie nie chodzi już tylko o zwiększanie dostępności miejsc pracy – tej jest pod dostatkiem w mieście, gdzie pod koniec 2022 r. bezrobocie sięgnęło zaledwie 3,1 proc., przy średniej krajowej 5,2 proc. Wiele działań programu akcentuje raczej zwiększanie dostępności kadr dla firm –  odbywa się to na osi samorząd-przedsiębiorcy-szkoły i przybiera formę tworzenia klas czy kierunków kształcących w poszukiwanych na miejscowym rynku specjalnościach.  

– W naszym dialogu z inwestorami już nie skupiamy się wyłącznie na finansowej wielkości inwestycji i samej liczbie miejsc pracy, którą wygeneruje – komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – W dobie wysokiej podaży pracy, istotna jest jej jakość – konkurencyjna płaca, szanse awansu i podnoszenia kwalifikacji, „europejska” kultura pracy czy przyjazna atmosfera. Takich pracodawców widzimy w Częstochowie szczególnie chętnie. A miasto ma dla nich m.in. niezawodnych pracowników – czyli absolwentki i absolwentów naszych szkół branżowych i kierunków uczelnianych stworzonych po konsultacjach z firmami. Cieszę się, że taki pomysł na korzystną wymianę między miastem a inwestorami zyskuje uznanie na szerokim forum i może być inspiracją dla innych polskich samorządów.

Podejście, którego kwintesencją jest program „Teraz Lepsza Praca”, daje efekt m.in. w postaci obecności na częstochowskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej firm bazujących na zaawansowanych technologiach, a zatem poszukujących nie tylko pracowników do prac prostszych, ale i wysokiej klasy specjalistów – z Częstochowy, lecz i spoza niej. Nacisk na wysoki standard zatrudnienia i związane z nim wysokie bądź wręcz eksperckie kompetencje służy więc zarówno szukającym swojego miejsca na rynku absolwentkom i absolwentom, jak i budowaniu wizerunku Częstochowy jako ośrodka, z którym warto związać się ze względu na zawodowe perspektywy, jakie oferuje. 

Konkursy Związku Miast Polskich od ponad trzech dekad mają na celu tworzenie wartościowej platformy wymiany i promocji innowacyjnych doświadczeń i praktyk – takich jak częstochowski program „Teraz Lepsza Praca” – ułatwiających rozwiązywanie wyzwań stojących przed miastami i lepsze zaspokajanie potrzeb ich społeczności. Jak oceniają organizatorzy, dotychczasowe edycje pokazują, że wielu przedstawicieli samorządów potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, z pasją działać dla ich dobra, a lokalne inicjatywy samorządów i instytucji z nimi współpracujących potrafią być bardzo inspirujące. Do szukania coraz skuteczniejszych rozwiązań mobilizują lokalnych liderów ciągle trudne warunki prawne i finansowe, w jakich funkcjonują samorządy. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.