Z ostatniej chwili

Częstochowska Filharmonia ze wsparciem samorządu województwa?

2023-05-02 11:42:33 informacje
img

Możliwe, że Filharmonię Czetsochowską wspólnie będa prowadzić, a tym samym współfinansować samorządy miasta i województwa śląskiego. Rada Miasta wyraziła w tej sprawie intencyjną uchwałę. Na razie Filharmonię prowadzi i finansuje Częstochowa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uchwała to efekt konsultacji i podjętych wstępnie uzgodnień między władzami marszałkowskimi i miejskimi. Wcześniej Marszałek Województwa Jakub Chełstowski wyraził wolę przystąpienia w tej sprawie do rozmów, w efekcie interpelacji częstochowskiego radnego Sejmiku Województwa Stanisława Gmitruka (obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku).
Filharmonię Częstochowską im. Bronisława Hubermana prowadzono by wspólnie na podstawie zawartej pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim umowy, której szczegóły są obecnie przedmiotem negocjacji.
Miasto uważa podjęcie działań co do współprowadzenia Filharmonii Częstochowskiej przez samorząd Częstochowy i władze marszałkowskie za uzasadnione z uwagi na:
- ponadregionalny charakter działalności Filharmonii w zakresie prezentacji wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, polskiej i zagranicznej, edukacji muzycznej umożliwiającej przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach, promocji twórczości muzycznej, rozpoznania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju Województwa Śląskiego;
- status Filharmonii Częstochowskiej jako największej i jedynej tego typu samorządowej instytucji kultury funkcjonującej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego;
- doświadczenie w zakresie realizowanych projektów i pozyskiwania środków wojewódzkich, ogólnopolskich oraz unijnych;
- współpracę pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Filharmonią Częstochowską.
Samorząd Województwa Śląskiego prowadzi i finansuje lub współprowadzi i współfinansuje instytucje kultury w różnych ośrodkach regionu, zwłaszcza mające ponadlokalne znaczenie i służące mieszkańcom całego lub dużej części województwa (a także często innych regionów). W Częstochowie jedyną „marszałkowską” instytucją kultury jest obecnie Regionalny Ośrodek Kultury, a samorząd województwa nie partycypował dotychczas w organizacji oraz bieżącym utrzymaniu takich instytucji jak Filharmonia, Teatr czy Muzeum, finansowanych z budżetu miasta.
Podjęte działania dają szansę na wsparcie częstochowskiej Filharmonii z budżetu Województwa Śląskiego, wzorem innych instytucji regionu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0175 seconds.