Z ostatniej chwili

Częstochowska Inżynier Miejska z laurem ŚZGIP

2021-09-09 11:59:21 informacje
img

Bożena Herbuś, pracująca na stanowisku Inżynier Miejskiej w Urzędzie Miasta Częstochowy otrzymała statuetkę „Za zasługi dla samorządowej współpracy” przyznaną przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Laur wręczono w  czasie niedawnej uroczystej gali z okazji 30-lecia ŚZGiP – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Laury są formą docenienia szczególnego, wieloletniego zaangażowania w działalność Związku pracowników samorządowych urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, wchodzących w skład Związku, instytucji różnego szczebla, organizacji oraz innych osób zasłużonych dla działalności Związku.

Bożena Herbuś była m.in. inicjatorką wdrożenia programu zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy, który ma optymalizować zużycie mediów i redukować koszty ponoszone z tego tytułu, a także ograniczyć emisję dwutlenku węgla i chronić zasoby wodne. Jest przewodniczącą Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, której działania koncentrują się na tworzeniu gminnych instrumentów polityki energetycznej oraz zarządzaniu energią w sposób najbardziej efektywny - w świetle aktualnych uregulowań prawnych. 

Gala odbyła się w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W ramach jubileuszu odbyła się też sesja plenarna Zgromadzenia Ogólnego oraz  konferencja „Samorząd kiedyś i dziś”. 

Była to pierwsza edycja Laurów, wyróżnienia mają być przyznawane cyklicznie co 5 lat. Statuetki Laurów zostały wykonane przez artystów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Fot.  Biuro ŚZGiP 

Page generated in 0.0178 seconds.