Z ostatniej chwili

Częstochowskie Wodociągi w systemie ekozarządzana

2021-10-13 11:28:15 informacje
img

Deklaracja Środowiskowa EMAS Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie spełnia wymagania unijnego systemu ekozarządzania. Przedstawia ona działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia ludzkiego oraz promowania idei odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Wcześniej przeprowadzono postępowania sprawdzające. Pozytywny wynik dały też audyt weryfikujący i walidacja aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS.

Rejestracja w systemie EMAS potwierdza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, realizując działalność gospodarczą:

- podejmuje działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,

- prowadzi oszczędną gospodarkę materiałową,

- przestrzega obowiązujących wymagań prawnych,

- wprowadza w życie zasady społecznej odpowiedzialność biznesu,

- mobilizuje pracowników, aby jeszcze bardziej włączali się w systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej,

- rozwija świadomość ekologiczną pracowników, dzieci i młodzieży oraz partnerów biznesowych. 

Dla Wodociągów system EMAS to także ważne narzędzie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju opublikowanych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a w szczególności Celu 6: „Czysta woda i warunki sanitarne”.

Na stronach internetowych Przedsiębiorstwa dostępny jest także formularz krótkiej ankiety dotyczącej Deklaracji Środowiskowej EMAS, w której można wyrazić opinie o działalności PWiK m.in. w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego i w zakresie formy Deklaracji Środowiskowej EMAS. 

Ankietę można pobrać pod informacjami o Zintegrowanym Systemie Zarządzania PWiK: https://www.pwik.czest.pl/zintegrowany-system-zarzadzania2

Page generated in 0.0187 seconds.