Z ostatniej chwili

Dla doświadczających przemocy w rodzinie

2022-07-07 11:25:24 informacje
img

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że działa sekcja, której zadaniem jest bezpłatna pomoc osobom borykającym się z problemem przemocy.

Najważniejsze w sytuacji doświadczania przemocy jest przełamanie wstydu, strachu i udanie się po wsparcie. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w częstochowskim MOPS zapewnia fachową pomoc świadczoną przez certyfikowanych specjalistów.

Wśród zadań realizowanych przez sekcję są konsultacje dla doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz stosujących przemoc. Komórka realizuje także procedurę „Niebieskie Karty”. Specjaliści prowadzą również krótkoterminową terapię zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc w rodzinie.

Z tych form wsparcia można skorzystać w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa, tel. 34/311-70-52 i 34/311-70-53.

Czekają tu specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy socjalni doświadczeni w pracy z osobami borykającymi się z problemem przemocy. Pod tym samym adresem funkcjonuje także powołany i podlegający pod Prezydenta Miasta Częstochowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W mieście dyżur pełnią również pracownicy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Infolinia: 34/366-31-21 (telefon  czynny 24 godziny na dobę). 

* PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebieska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty” mają zapewnienia bezpieczeństwo wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą.

Fot. Materiały Urządu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.