Z ostatniej chwili

Dłuższa ścieżka zdrowia w Lasku Aniołowskim

2022-07-28 11:35:45 informacje
img

Rekreacyjna ścieżka zdrowia w Lasku Aniołowskim została w ramach Budżetu Obywatelskiego poddana renowacji i wydłużona - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Prace wykonano jako realizację zadania zgłoszonego w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego, które dzięki głosom mieszkańców zakwalifikowano do realizacji w 2022 r. Jego przedmiotem było wydłużenie istniejącej rekreacyjnej ścieżki zdrowia, renowacja elementów już istniejących, a także umieszczenie tabliczek informacyjno-ostrzegawczych.
Wartość prac opiewała na niespełna 50 tys. zł, a wykonawcą prac była firma CIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Prace zleciło - w imieniu miasta - Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
Historia Lasku Aniołowskiego jako kompleksu zieleni miejskiej rozpoczęła się w 1960 r., kiedy to zapoczątkowano zalesienie byłego poligonu zlokalizowanego na tym rozległym terenie. Poligon, który powstał tu w latach międzywojennych, wyposażony w 1928 r. w strzelnicę, był wykorzystywany przez stacjonujący w Częstochowie 27 Pułk Piechoty i 7 Pułk Artylerii Lekkiej.
W okresie okupacji użytkowała go armia niemiecka, zaś po 1945 r. Ludowe Wojsko Polskie. Do grudnia 1995 r. teren był własnością Skarbu Państwa, potem stał się własnością Gminy Miasta Częstochowy. W czasie gruntownego oczyszczania tego terenu w lecie 2006 r. usunięto stamtąd 1119 pocisków artyleryjskich i granatów oraz 500 zapalników, pochodzących z okresu I i II wojny światowej.
Lasek Aniołowski został rekreacyjnie zagospodarowany przez miasto w latach 2007-2009, później kilkakrotnie uzupełniano oraz odnawiano jego infrastrukturę.
Dzięki swoim naturalnym walorom jest atrakcyjnym celem wycieczek i spacerów częstochowian. Obecnie ma charakter rozległego parku leśnego m.in. z ciekawym układem alejek spacerowych, ścieżką zdrowia, ławkami, koszami oraz przyrodniczą ścieżką edukacyjną.

Fot. Łukasz Kolewiński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0188 seconds.