Z ostatniej chwili

Dni Trzeźwości 2023

2023-08-11 11:39:33 informacje
img

Urząd Miasta i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 10-18 sierpnia zapraszają na II Częstochowskie Dni Trzeźwości – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Miasto wspólnie z partnerami kolejny raz podejmuje działania mające  uświadomić i ukazać pozytywne aspekty życia w trzeźwości oraz przykre skutki nadużywania alkoholu. Organizatorzy podkreślają, że abstynencja może zmniejszyć problemy natury psychicznej, negatywne stany emocjonalne, a także być drogą do naprawy relacji rodzinnych, koleżeńskich, przyjacielskich i zawodowych.

Program Dni Trzeźwości obejmuje szereg inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, m.in.:

1) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie:

-    specjalne dyżury członków MKRPA w godz. 15.30-17.00 dla osób z problemem uzależnienia i przemocy oraz osób potrzebujących pomocy (wskazanie możliwości rozwiązania problemów),

-     informacje dotyczące dostępnych na terenie miasta Częstochowa form wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem i przemocą,

2) Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie:

-     rozmowy z osobami opuszczającymi Ośrodek o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz motywujące do podjęcia leczenia     odwykowego,

-    porady prawne i psychologiczno-pedagogiczne,

-    praca telefonu pomocowo-informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych pod numerem (34) 366-48-00,

-    praca Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie:

-    prelekcje na temat przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy prowadzone przez pracowników, wsparcie rodzin z problemem uzależnień i przemocy,

-    rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego,

-    pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i będącym w kryzysie bezdomności,

4) Kluby/stowarzyszenia abstynenckie:

-    akcja „Otwarte drzwi”,

-    wsparcie dla osób współuzależnionych,

-    pomoc terapeuty uzależnień w wykonaniu „pierwszego” i „drugiego kroku”,

-    warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa – specjalistę terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem, pijących w sposób szkodliwy,

5) Fundację Chrześcijańską „Adullam”:

-    warsztaty edukacyjne z certyfikowanym terapeutą uzależnień,

-    impreza integracyjna przy grillu,

6) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” 

–     spotkanie dla rodziców pn. „Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”,

7) Komendę Miejską Policji w Częstochowie i Komisariaty Policji: 

–     działania wspierające trzeźwość w dzielnicach miasta,

8) Straż Miejską w Częstochowie:

–     interwencje związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz w związku z niewłaściwym zachowaniem osób będących pod jego wpływem.

Szczegółowe informacje na stronach organizatorów i współorganizatorów.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, a współorganizatorami: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Fundacja dla Rozwoju, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji.

Page generated in 0.0201 seconds.