Z ostatniej chwili

Do wzięcia granty dla organizacji poradniczych

2024-06-04 10:12:14 informacje
img

Do 13 czerwca trwa nabór wniosków w konkursie Fundacji Klaster Innowacji Społecznych dla podmiotów zajmujących się poradnictwem dla obywateli w najróżniejszych obszarach.

Celem konkursu „Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024” – organizowanego przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych – jest wsparcie realizacji usług poradniczych (prawnych, obywatelskich, psychologicznych, rodzinno-pedagogicznych, konsumenckich, prozdrowotnych, zawodowych czy ekologicznych).

Konkurs adresowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej, a w związku z tym niemogących samodzielnie zaciągać zobowiązań.

Można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 20 tys. zł. W ramach konkursu przyznanych zostanie maksymalnie 26 mikrodotacji.

Aby ubiegać się o środki, należy do 13 czerwca wypełnić w generatorze online wniosek udostępniony na stronie projektu. Nie trzeba dosyłać drukowanej kopii wniosku.

29 maja na profilu FB organizatora w formie transmisji na żywo odbyło się spotkanie informacyjne na temat konkursu – ciągle jest dostępne do odsłuchania.

Page generated in 0.0175 seconds.