Z ostatniej chwili

Dodatek węglowy - problem z przepisami i środkami na wypłaty

2022-09-20 00:07:17 informacje
img

miany w przepisach dotyczących dodatku węglowego oraz nieprzekazanie przez administrację rządową środków na wypłatę dodatków rodzą kłopoty, z jakimi zmagają się przyjmujące wnioski samorządy, w tym Częstochowa.  
Biuro Związku Miast Polskich zajęło się problemem związanym z procesem przyjmowania wniosków i realizacji wypłat dodatku węglowego, czym zostały obciążone samorządy.  
Przekazanie w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym, zadania zleconego – wypłaty dodatku węglowego na podstawie pośpiesznie, niedbale przygotowanych i doraźnie uchwalonych przepisów – powoduje ogromne problemy – czytamy w komunikacie ZMP.
Według Biura Związku Miast Polskich wynikają one z fatalnej jakości ustawy oraz braku środków na wypłaty (dotychczas nie przekazano żadnych dotacji na to zadanie).
Wkrótce po uchwaleniu ustawy okazało się, że wymaga ona natychmiastowego poprawienia, przede wszystkim dla uszczelnienia procesu. Ustawę już zmieniono w Sejmie, ale Senat wprowadził poprawki, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Potem niezbędny jest podpis Prezydenta. Zakładając maksymalną sprawność tych działań, należy mieć nadzieję na szybkie wejście w życie zmian. W ramach ratunkowej nowelizacji wprowadzono przepis, który wprowadza możliwość wypłacania dodatku w terminie dwóch miesięcy od prawidłowego złożenia wniosku, tyle że rozwiązanie to wejdzie w życie już po 17 września, a więc po terminie wynikającym z aktualnego stanu prawnego.
Faktyczny, choć ułomny stan prawny wymagałby od organów samorządu wypłacania dodatków, ale rząd apeluje, by zaczekać na wejście w życie korekty złych przepisów, stawiając organ wykonawczy gminy i jego służby w trudnym położeniu prawnym i społecznym.
Art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że: „Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań”. Z orzecznictwa wynika, że wydatkowanie środków na niezaplanowane w budżecie, nagle nałożone zadania nie powinno mieć miejsca przed otrzymaniem dotacji na ten cel. Regionalne izby obrachunkowe – nawet w odniesieniu do zaplanowanych zadań zleconych – wskazują, że samorządy powinny otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację zadań zleconych, a w przepisach nie przewidziano możliwości planowania i finansowania tych zadań ze środków własnych samorządu.
Miasta dotychczas nie otrzymały żadnych środków na nowe zadanie. Zdaniem Biura Związku Miast Polskich w przypadku nieotrzymania środków wystarczających na wypłatę dodatków samorządy powinny informować wnioskodawców o przyznaniu dodatku z jednoczesną informacją o tym, że wypłata nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
W Częstochowie przyjmowaniem wniosków o dodatek węglowy (na razie na podstawie pierwotnych, zmienianych obecnie przepisów ustawy) zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń, do którego trafiło już do tej pory blisko 11 tysięcy wniosków na kwotę ok. 33 mln zł.
Miasto skierowało wnioski o przekazanie środków na wypłatę pierwszej transzy środków na dodatki dla osób, które wnioski złożyły najwcześniej, ale na razie pieniądze do miasta nie dotarły.    

Page generated in 0.0167 seconds.