Z ostatniej chwili

Dodatkowe oczyszczanie dróg i chodników w obrębie centrum Częstochowy

2022-07-14 15:44:41 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg, z uwagi na bujną wegetację szeroko pojętej zieleni w przestrzeni miejskiej i kapryśną aurę generującą dodatkowe zanieczyszczenia tego lata, zlecił wykonanie wspomagających prac w pasach drogowych w obrębie centrum miasta, które mają  poprawić estetykę i zwiększyć komfort przemieszczania się po Częstochowie.
Poza gospodarowaniem placami, terenami zielonymi oraz bieżącym utrzymaniem zieleni w przestrzeni miejskiej pozostającymi w kompetencjach Centrum Usług Komunalnych, szereg miejsc wymaga w tym sezonie letnim dodatkowego zaangażowania wychodzącego poza standardowy zakres utrzymania w pasie drogowym. MZD zlecił więc wykonanie prac utrzymaniowych pasa drogowego w miejscach, gdzie oprócz podejmowanych dotąd działań było to konieczne.  
Zlecone roboty obejmują: usuwanie chwastów, darniowanie traw, koszenie przerostów w postaci wysokiej trawy, samosiejek, zamiecenie żwiru, piasku i kamieni w miejscach, gdzie nie dojeżdża zamiatarka - w rogach przy krawężnikach od strony ulicy, wokół urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, elementów małej architektury niebędącej w stałym utrzymaniu, wysepek na ulicach i na rondach oraz w miejscach parkingowych niebędących w stałym utrzymaniu. Wszystko to -  w obrębie szeroko rozumianego centrum miasta, na śródmiejskich obrzeżach oraz przy węzłach przesiadkowych: Stradom, Raków i Centrum - Piłsudskiego. Całość trwających prac dodatkowych zakończy się najpóźniej w połowie sierpnia.
Cyklicznie realizowane przez MZD są też prace utrzymaniowe o szerokim zakresie oddziaływania - informuje Maciej Hasik z MZD.

Fot. Materiały MZD

Page generated in 0.016 seconds.