Z ostatniej chwili

Doktorat honoris causa uniwersytetu w Łucku dla rektora elekta UJD

2024-05-31 13:09:45 informacje
img

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w środę 29 maja rektor elekt prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. współpracy z zagranicą UJD został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Dyplom wręczył rektor Uniwersytetu Wołyńskiego prof. dr hab. Anatoli Tsos.

Jak unformuje UJD, prof. Kapuśniak został uhonorowany za zasługi w procesie umiędzynarodawiania ukraińskiej uczelni i stymulacji rozwijania jej kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi z Europy. 

– To dla mnie duże wyróżnienie – mówi prof. dr hab. Janusz Kapuśniak. – Pragnę podkreślić, że przyznany mi zaszczytny tytuł jest sukcesem całej Uczelni. Mam na myśli wszystkich pracowników UJD, którzy od 10 lat rozwijali i pogłębiali współpracę z Uniwersytetem w Łucku. Dzięki temu zrealizowaliśmy wiele projektów  dydaktycznych i naukowych. Znaczne grono młodych Ukraińców skorzystało z nauki na naszej Uczelni, a Uniwersytet w Łucku dołączył do Sojuszu Uniwersytetów Europejskich COLOURS. 
– Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest najważniejszym partnerem naszej Uczelni w Polsce, choć współpracujemy też m.in. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku – podkreślał prof. dr hab. Anatoli Tsos. – Chcemy tę współpracę poszerzać o nowe działania. Dużo zawdzięczamy częstochowskiej Uczelni i jej pracownikom. Dzięki grantom i wspólnym projektom udaje się zdobywać środki na funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu w trudnych, wojennych realiach. 
Wcześniej zaszczytnym tytułem Doktora Honoris Causa ukraińskiej Uczelni zostali wyróżnieni JM Rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska oraz dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD (dziekan Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego). 
W trakcie uroczystości prof. Tsos opowiadał członkom Senatu UJD o trudnej sytuacji ukraińskiej nauki. Mówił o wsparciu, które społeczność łuckiej uczelni niesie każdego nieomal dnia żołnierzom walczącym na froncie z rosyjską agresją, uczestnicząc m.in. w licznych zbiórkach pieniędzy na zakup wyposażenia na rzecz ukraińskiej armii. Warunki nauki, choć trudne, nie spowodowały jednak  zamknięcia uczelni. Studenci i kadra (uczelnia kształci 10 tys. studentów i zatrudnia 800 pracowników) w razie potrzeby przerywają pracę i chronią się w schronach… Pomimo tego uczelnia rozwija się. Prowadzone są badania naukowe i odbywa się kształcenie,  tworzone są nowe kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, logistyka, trwają też prace nad uruchomieniem kierunku stomatologia.

 

Na zdjęciu od lewej: JM Rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska, JM Rektor prof. Anatoli Tsos, JM Rektor Elekt UJD prof. Janusz Kapuśniak

Fot. Materiały UJD

Page generated in 0.0156 seconds.