Z ostatniej chwili

Dość podrzucania śmieci

2021-05-08 12:52:30 informacje
img

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” mówi dość podrzucaniu śmieci pod osłony śmietnikowe wydzielone do obsługi budynków ZGM „TBS”. Pierwszy krok to komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie przypadków zaśmiecania miasta. Kolejny – to montaż tablic informacyjnych oraz przekierowanie systemu monitorującego na osłony śmietnikowe w dzielnicy Północ przy ul. Herberta i przy ul. Ossolińskiego na Wyczerpach.
Podrzucanie śmieci do lasu, na łąki czy do rowów to w Polsce codzienność. Odpady komunalne często trafiają także do cudzego pojemnika. Taki problem do administracji ZGM TBS coraz częściej zgłaszają sami mieszkańcy. Do osłon wydzielonych do obsługi budynków administrowanych przez ZGM TBS trafiają nie tylko śmieci  od lokatorów innych bloków, ale też kartony i opakowania z pobliskich sklepów. Według relacji lokatorów często przywożone są też odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt AGD czy stare meble. W wielu wypadkach zostawiane są koło kontenerów, co powoduje duże utrudnienia w swobodnym korzystaniu ze śmietników przez mieszkańców.
Spółka postanowiła działać, kierując oficjalny komunikat do mieszkańców z prośbą o reagowanie i zgłaszanie wszystkich przypadków zaśmiecania miasta do administracji. Na klatkach schodowych pojawiły się komunikaty z apelem: „Lokatorze, wspólnie zadbajmy o porządek wokół naszych bloków” oraz z informacjami, gdzie należy zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów.   
- Lokatorzy płacą za wywóz śmieci i w związku z tym wymagają, by wszyscy stosowali się do przyjętych w mieście zasad. Niestety, w wielu wypadkach są świadkami łamania prawa i zaśmiecania miasta przez innych. Jako zarządcy nie możemy na to pozwolić – tłumaczy Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM „TBS”.
W rezultacie system monitorujący w dzielnicy Północ przy ul.  Herberta oraz przy ul.  Ossolińskiego na Wyczerpach zostanie przekierowany na teren wokół osłon śmietnikowych, które - jak wynika z relacji mieszkańców - są najbardziej zanieczyszczane przez podrzucane nieczystości oraz odpady wielkogabarytowe. Administracja ma nadzieję, że w ten sposób uda się złapać śmiałków na tzw. „gorącym uczynku”. Wszystkie takie zdarzenia będą przekazywane Komendzie Miejskiej Policji.
Zaśmiecanie miasta to wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeń, za które grozi  grzywna nawet do 500 zł albo  nagana. Do tej pory ZGM „TBS” skierował 4 sprawy na policję z wnioskiem o ukaranie za zaśmiecanie miasta.

Page generated in 0.0172 seconds.