Z ostatniej chwili

Drugi przetarg na „Dom Księcia”

2022-12-27 13:26:22 informacje
img

Drugi przetarg na „Dom Księcia”
7,5 mln zł brutto wynosi cena wywoławcza dla „Domu Księcia” z jego otoczeniem w drugim miejskim przetargu, który zaplanowano na koniec lutego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W pierwszym postępowaniu, które zakończyło się niepowodzeniem, cena działek z kamienicą wynosiła 10,3 mln zł.     
Położony blisko ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego, okazały budynek jest zlokalizowany pomiędzy al. Wolności, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleńskiego. Łącznie z oficynami tworzy trzypiętrowy, dwutraktowy czworobok z poprzecznym ramieniem pośrodku i wydatnym parterowym ryzalitem przy narożniku południowo-wschodnim, niegdyś mieszczącym kasyno. „Dom Księcia” powstał ok. 1912 r. na zamówienie wielkiego księcia Michała Romanowa. Pierwotnie był przeznaczony dla urzędników rosyjskich.
Budynek jest od pewnego czasu wyłączony z użytkowania, w latach 2017-2018 przeprowadzono w nim niezbędne prace zabezpieczające. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 10,2 tys. m kw., a kubatura 55 242 m sześc.
Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków. „Dom Księcia” wraz z otoczeniem ma dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, budynek leży w strefie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
Ewentualna sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza oparta na aktualnej wycenie dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu („Dom Księcia” wraz z działkami przylegającymi niezbędnymi do obsługi budynku) wynosi w drugim przetargu 7,5 mln zł. Przetarg zaplanowano na 27 lutego 2023 r., termin wpłacenia wadium to 23 lutego.
Na ten dzień w Urzędzie Miasta Częstochowy zaplanowano także drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 7 i 9, oznaczonych w obrębie 148 jako działki numery 31/2 i 32, o łącznej powierzchni 0,1677 ha (cena wywoławcza 2 mln zł) oraz udziału w nieruchomościach zabudowanych przy ul. Przemysłowej 12 i 14 (cena wywoławcza 698 tys. zł).
Z ogłoszeniem przetargowym i szczegółowymi warunkami przetargu na wymienione nieruchomości można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0174 seconds.