Z ostatniej chwili

Eko-dotacje

2021-05-08 13:41:23 informacje
img

Można już składać wnioski o przyznanie dotacji na modernizację systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz usunięcie elementów budowlanych zawierających azbest. Nabór ruszył 29 kwietnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Programy eko-dotacji zostały – na wniosek prezydenta miasta – przyjęte przez Radę Miasta 8 kwietnia i właśnie się uprawomocniły. Mają poprawić stan środowiska i zmniejszyć uciążliwości wynikające z zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.
Po zapoznaniu się z regulaminem, kompletne wnioski w wersji papierowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 lub przesłać tradycyjną pocztą.
Wnioski związane z modernizacją systemów grzewczych oraz usuwaniem azbestu można składać do 31 maja, a o dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych - do 14 maja (trzeba pamiętać, że przy wysyłce pocztą liczy się data wpływu wniosku do UM).
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta prosi zainteresowanych o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przyznawania dotacji, aby uniknąć składania wniosków, które z przyczyn formalnych muszą zostać później odrzucone. 
Wnioski wraz z procedurami i regulaminami przyznawania dotacji dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta www.czestochowa.pl w zakładce: Miasto/Środowisko/Dotacje.
Modernizacja systemów grzewczych:
http://www.czestochowa.pl/page/7892,modernizacja-ogrzewania.html
Montaż instalacji fotowoltaicznych:
http://www.czestochowa.pl/page/7896,montaZ-instalacji-fotowoltaicznych.html
Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest:
http://www.czestochowa.pl/page/7900,usuwanie-azbestu.html

Page generated in 0.0158 seconds.