Z ostatniej chwili

Europejskie wsparcie dla ukraińskiego Charkowa

2022-07-28 11:28:11 informacje
img

Częstochowa znalazła się w gronie europejskich samorządów tworzących Radę Koordynacyjną Miast Partnerskich przy merze Charkowa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
26 lipca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uczestniczył w spotkaniu on-line, które dotyczyło powołania Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich przy merze Charkowa (jest nim obecnie Ihor Terekhow). Rada ma być instrumentem współpracy, mającym na celu wymianę doświadczeń i wykorzystanie najlepszych praktyk stosowanych przez samorządy innych państw. Ma pomagać rozwiązywać problemy na poziomie lokalnym z udziałem zagranicznych ekspertów. Pędzie też wspierać dalszą integrację europejską Ukrainy oraz powojenną odbudowę Charkowa we współpracy z zagranicznymi partnerami.
- Jako prezydent Częstochowy oraz przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, w skład którego wchodzą przedstawiciele 82 samorządów z całej Europy, a którego wiceprzewodniczącym jest mer Charkowa, wiem, jak ważna jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat sytuacji w Ukrainie. Dzięki temu możemy podzielić się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami z zarządzania kryzysem wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę - mówił Krzysztof Matyjaszczyk. - Mam nadzieję, że powołanie Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich pozwoli uzgodnić strategie, działania pomocowe i wsparcie dla potrzebujących pomocy miast w Ukrainie.
Prezydent Częstochowy przypomniał w trakcie spotkania, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, w czerwcu obradujące w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, przyjęło „Apel o pokój”, w którym zaapelowano o przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz wezwano do zaprzestania  działań wojennych w Ukrainie.
Z samej Częstochowy od początku wojny wysłano wiele transportów ze środkami pierwszej potrzeby - głównie żywnością, ubraniami, środkami czystości, lekarstwami i zaopatrzeniem medycznym. Miasto przekazało także pojazdy - ambulans i 4 autobusy.
Samorząd zapewnia też – z udziałem środków administracji rządowej - pomoc finansową, informacyjną, edukacyjną, psychologiczną, a także tymczasowe miejsca zakwaterowania ukraińskim uchodźcom. Mieszkańcy miasta wspierali i nadal wspierają uchodźców humanitarnie, biorąc udział w zbiórkach, udzielając uchodźcom schronienia w swoich domach, zapewniając im wyżywienie oraz pomagając w codziennym życiu.
Udział Częstochowy i innych partnerskich oraz współpracujących z Charkowem miast w Radzie Koordynacyjnej jest przejawem solidarności i wsparcia dla społeczności Charkowa oraz narodu ukraińskiego w tym wyjątkowo trudnym czasie.
Od wybuchu wojny Charków, drugie co do wielkości (pod względem liczby mieszkańców) miasto Ukrainy zmaga się z ciągłymi ostrzałami. Prawie 150 tys., czyli ponad 10% mieszkańców miasta straciło swoje domy. Ponadto ucierpiało 468 budynków publicznych, takich jak szkoły, przedszkola czy placówki medyczne.
Fot. Łukasz Kolewiński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.