Z ostatniej chwili

Finał „Młodzieżowych Akademii Życia”

2023-02-21 12:13:39 informacje
img

W Miejskim Dom Kultury podsumowano 16 lutego projekt adresowany do uczniów częstochowskich podstawówek, związany z profilaktyką uzależnień - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W finałowej gali wzięło udział około 400 uczniów z opiekunami. Stała się ona także okazją do podjęcia nauczycieli z Berdyczowa, którzy w ramach wymiany przebywają z wizytą w Częstochowie. Na tę okazję goście z Ukrainy przygotowali specjalne upominki oraz spektakl, który uzupełnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 38.
Konkurs „Młodzieżowe Akademie Życia” realizowano w ramach programu „Młodość bez uzależnień” wpisanego w zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025.
W projekt zaangażowało się wiele placówek. Skorzystały z dofinansowania, które Miasto przyznało na łączną kwotę 136 tys. zł.
Celem projektu było zintensyfikowanie działań profilaktycznych co do  podniesienia świadomości o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, m.in. spożywania alkoholu oraz ograniczenie czynników ryzyka zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie pozytywnej roli środowiska rówieśniczego i rodzinnego.
W ramach projektu szkoły prowadziły różne formy zajęć m.in.:
• warsztaty i spotkania edukacyjne, prozdrowotne, mające na celu aktywizację ogólnorozwojową dzieci i młodzieży, naukę zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy rówieśniczej;
• porady psychologiczne, treningi umiejętności życiowych;
• gry, zabawy i zawody rekreacyjno-sportowe promujące zachowania fair play;
• spotkania indywidualne dostosowane do potrzeb ucznia;
• warsztaty, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, wycieczki i rajdy, kierowane m.in. do dzieci z rodzin z problemami uzależnienia i przemocy;
• warsztaty dla rodziców i opiekunów uczniów, rozmowy, spotkania dotyczące m.in. sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami ryzykownymi oraz zażywania środków psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych.     
Podczas uroczystego podsumowania prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podziękował szkołom za aktywny udział w programie i wręczył certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.
- Każdy ma prawo być szczęśliwy, akceptowany przez rodziców, nauczycieli i kolegów, każdy powinien mieć dobre życie. Niestety bywa różnie i próbując zagłuszyć swoje problemy, niektórzy sięgają po coś, co nie jest ich rozwiązaniem, ale odsunięciem w czasie. Pojawiają się małe diabełki, które trzeba pokonać. Wtedy najlepiej skorzystać z pomocy starszych, na przykład pedagogów – mówił ze sceny prezydent.
Organizatorem projektu był Urząd Miasta Częstochowy, którego przedstawiciele z dwóch wydziałów – Edukacji oraz Polityki Społecznej byli obecni podczas finału.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.016 seconds.