Z ostatniej chwili

Forum Paliw Alternatywnych

2023-03-15 10:39:32 informacje
img

IV Forum Paliw Alternatywnych odbędzie się w dniach 15-17 marca na Politechnice Częstochowskiej.

To międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna,  skupiająca wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Będzie forum wymiany doświadczeń oraz sposobnością nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. 

Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.

IV Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza

w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka IV Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektora Politechniki Śląskiej, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Śląską, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polską Izbę Ekologii.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajduje się na stronie internetowej wydarzenia

https://forumpaliwalternatywnych.pl/

Miejsce wydarzenia: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Al. Armii Krajowej 21

Otwarcie – godz. 11.00.

Page generated in 5.0415 seconds.