Z ostatniej chwili

Główna nagroda w kategorii „Wydarzenie”

2022-09-23 11:09:45 informacje
img

Projekt badawczy Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego „Koziegłowy - zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej” otrzymał nagrodę główną w ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w kategorii Wydarzenie.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od chwili powstania w 1895 r. skupia miłośników kultury ludowej oraz ludoznawców, etnografów, etnologów, folklorystów, etnomuzykologów, antropologów społecznych i kulturowych, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych. Członkowie i członkinie Towarzystwa dokumentują i badają różne formy oraz praktyki kultur historycznych i współczesnych, a zarazem krzewią postawę akceptacji i szacunku dla każdej z nich, w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Page generated in 0.0163 seconds.