Z ostatniej chwili

Gospodarka niskoemisyjna – ankieta na temat inicjatyw mieszkańców i firm

2021-03-19 11:56:54 informacje
img

 

Mieszkańcy oraz firmy zainteresowane współtworzeniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej w Częstochowie mogą zgłaszać realizowane bądź planowane przedsięwzięcia wiążące się z ograniczaniem zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Ankiety związane z tworzeniem miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjmowane są do 20 kwietnia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” to dokument, który koncentruje się na kształtowaniu i wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych w wyniku realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych (na podstawie zawartej umowy wykonawcą planu jest firma Energoekspert Sp. z o.o. z Katowic).

Do prawidłowej realizacji i zaplanowania działań na terenie miasta konieczne jest pozyskanie informacji dotyczących konkretnych przedsięwzięć związanych z ograniczaniem zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym Prezydent Częstochowy zwraca się z prośbą o udział w ankiecie dotyczącej takich projektów wszystkich zainteresowanych wdrażaniem lokalnej gospodarki niskoemisyjnej:

- właścicieli zasobów mieszkaniowych (wielo- i jednorodzinnych),

- podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych,

- przedsiębiorstw energetycznych.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny  jest na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15390) i przesłanie go na adres mailowy, wskazany w jego treści.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 kwietnia.

Ujęcie przyjętego do realizacji zadania w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Częstochowy na lata 2021-2040” stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla  tego działania w ramach opracowywanej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 z funduszy europejskich.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z firmą Energoekspert Sp. z o.o.:

Natalia Jakubowska tel. (32) 351-36-83, mail: nataliajakubowska@energoekspert.com.pl

Marta Szawracka tel. (32) 351-36-86, mail: martaszawracka@energoekspert.com.pl

Urząd Miasta Częstochowy:

Artur Jacewicz tel. (34) 37 07 616, mail: ajacewicz@czestochowa.um.gov.pl

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości zużycia energii i określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych, jako bazy wyjściowej dla opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy na lata 2021-2040”.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.015 seconds.