Z ostatniej chwili

Informacja dla prowadzących sprzedaż alkoholu

2021-05-26 13:39:29 informacje
img

31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim – przypomina przedsiębiorcom Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.  
Opłatę należy wnosić przelewem bankowym – najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej – na konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) r-k 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ II rata za rok 2021.
Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Skutkiem realizacji przelewu II raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 31 maja jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatą dodatkową) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o kolejne zezwolenia.
Zgodnie z uchwałą nr 564.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży są zwolnieni z trzeciej raty opłaty należnej w roku 2021 (czyli płatnej do 30 września 2021 r.).
W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią, wniosek taki można przesłać pocztą, złożyć elektronicznie przez EPUAP lub SEKAP, a także osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Informacje dla przedsiębiorców dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod numerami tel. 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798 w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy.


Na zdjęciu: Wino w pubie
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0178 seconds.