Z ostatniej chwili

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

2023-01-30 10:44:14 informacje
img

31 stycznia upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym  oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina, że 31 stycznia upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według wartości brutto oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż.
Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 można złożyć:

- elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub poprzez biznes.gov.pl  - w takim przypadku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego,

- osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju, Częstochowa, ul. Waszyngtona 5, I piętro, stanowisko 03 na hali obsługi nr 111;

- wysłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 (o terminowości decyduje data stempla pocztowego).

Należną opłatę można obliczyć samodzielnie korzystając z kalkulatora opłat. 

Opłatę należy wnieść na konto: Urząd Miasta Częstochowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003 podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ I rata za rok 2023.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Skutkiem realizacji przelewu I raty za zezwolenia alkoholowe po upływie 31 stycznia lub złożenia oświadczenia po tym terminie, jest konieczność wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej opłaty. Brak złożenia oświadczenia i wniesienia raty opłaty (lub oświadczenia oraz raty wraz z opłatami dodatkowymi) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o wydanie kolejnych zezwoleń.

W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

Informacje dla przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798.

Page generated in 0.0169 seconds.