Z ostatniej chwili

Informatyczni Doktorzy Honorowi

2022-07-04 10:34:09 informacje
img

Profesorom Januszowi Kacprzykowi i Jackowi Maciejowi Żuradzie Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytuły Doktora Honorowego Politechniki Częstochowskiej w zakresie informatyki – informuje Magda Fijołek z Działu Promocji uczelni.

Tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez społeczność akademicką. Jest nadawany w uznaniu wpływu, jaki osoba wyróżniona wywiera na naukę, środowisko i społeczeństwo przez prowadzone badania, ich wyniki, twórczość publikacyjną, opinie, merytoryczne recenzje odnoszące się do pracy innych ludzi, dbanie o rozwój podopiecznych, współpracę z otoczeniem. Nadanie tytułu doktora honorowego jest także niezwykle istotnym wydarzeniem dla uczelni.

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk związany jest z Instytutem Badań Systemowych PAN. W kręgu jego zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiana informatyka, ale obecny jest również w działalności interdyscyplinarnej. Pionier w nauce światowej w zakresie logiki rozmytej i jej zastosowań, zwłaszcza wykorzystania logiki rozmytej w ekonomii i zarządzaniu oraz w wieloetapowym sterowaniu rozmytym, wprowadził do nauki światowej rozmyte programowanie dynamiczne. Prof. Janusz Kacprzyk jest niezwykle aktywny także na arenie międzynarodowej. Pewnym wskaźnikiem jego zasług jest zasiadanie, poza Polską Akademią Nauk, także w akademiach nauk i najważniejszych organizacjach naukowych w wielu innych krajach.

Prof. dr inż. Jacek Maciej Żurada od 1982 r. jest profesorem na University of Louisville, współpracuje także w wieloma innymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jest uznanym w świecie pionierem i współtwórcą nauki o sztucznych sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Najpowszechniej znanymi jego osiągnięciami są opracowanie systematyzacji sieci neuronowych i publikacja pierwszej w świecie monografii naukowej na ten temat, oryginalne algorytmy do wydobywania wiedzy z danych oraz obróbki obrazów, opracowanie właściwości zredukowanych sieci perceptronowych, usprawnione metody uczenia perceptronu i sieci perceptronowych tzw. regułą lambda, technika redukcji liczby wejść sieci neuronowych oraz kompresji cech wejściowych w uczeniu głębokim, analiza warunków stabilności i wizualizacji stanów neuronowych sieci atraktorowych w oparciu o pola wektorowe. 

Bardzo ważne są związki obu profesorów z Politechniką Częstochowską. Byli obecni w trakcie intensywnego rozwoju informatyki częstochowskiej uczelni i uzyskiwania kolejnych uprawnień akademickich. 

Nadanie profesorom Januszowi Kacprzykowi oraz Jackowi Żuradzie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej jest nie tylko okazją do uhonorowania wybitnych naukowców, ale i podziękowań od ich adresem.

Uroczystość nadania naukowcom tytułów doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej odbyła się 27 czerwca w Klubie Politechnik.

Fot. Materiały uczelni

Page generated in 0.0205 seconds.