Z ostatniej chwili

Jak rozwijać usługi społeczne

2022-09-09 11:42:13 informacje
img

20 września w sali sesyjnej będzie można porozmawiać o świadczeniu usług społecznych.

Już po raz szósty organizowane jest seminarium w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego. 

W czasie spotkania będzie można porozmawiać o:

•    procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,

•    uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,

•    rekomendacjach krajowych, na bazie których wypracujemy rekomendacje regionalne dla województwa śląskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Seminarium odbędzie się 20 września w godz. 10.30 - 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. 

Zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9dNX5RywVfvEHhshrpyS8qOQQn77KJm3h082zZzv-mNkHMQ/viewform przyjmowane są do 16 września.

Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a partnerem Miasto Częstochowa z udziałem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Page generated in 0.0172 seconds.