Z ostatniej chwili

Jednomyślne absolutorium

2022-06-30 11:03:26 informacje
img

Burmistrz Żarek Klemens Podlejski (na zdjęciu) otrzymał jednogłośnie absolutorium od Rady Miejskiej. „Za" zagłosowało 14 radnych, i tylu uczestniczyło w posiedzeniu Rady Miasta, które odbyło się 28 czerwca. W trakcie dyskutowano nad raportem o stanie gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

– Dziękuję za jednomyślność i współpracę z Radą Miejską. Rok 2021 był dobrym rokiem. Mamy dobre wskaźniki finansowe – skomentował burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Wcześniej pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Raport o stanie gminy na sesji zaprezentował zastępca burmistrza Jakub Grabowski.

Dokument jest dostępny pod adresem:  https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6111

 

Page generated in 0.0177 seconds.