Z ostatniej chwili

Jeśli dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego - powiadom

2021-05-23 19:45:48 informacje
img

Do 31 maja dorabiający do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
Pobierając świadczenie przedemerytalne, możemy dodatkowo pracować, trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. 
Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świadczenia. - To, jak szybko świadczeniobiorca poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
* Termin na roczne rozliczenie - do 31 maja
Do 31 maja pobierający  świadczenie czy zasiłek przedemerytalny muszą złożyć do ZUS odpowiedni dokument potwierdzający przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.  - Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie (jeśli sami opłacają składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS. 
* Jakie dane przekazujemy do ZUS
Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak musi on zawierać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Wypełniając go, należy wykazywać zasadniczo tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.
Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą, w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Page generated in 0.0154 seconds.