Z ostatniej chwili

Kolejne działki na sprzedaż

2021-04-02 14:41:51 informacje
img

Centrum Obsługi Inwestora oferuje na sprzedaż nieruchomości gminy przy al. Niepodległości i ul. Gminnej oraz udział w nieruchomości położonej w Żarkach Letnisku. Termin wpłacenia wadium upływa 22 kwietnia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, zaplanowano je na 27 kwietnia od godz. 10.00.

1) Nieruchomość położona w Częstochowie w głębi al. Niepodległości –  działka nr 26/1 (obręb 314) o powierzchni 0,0076 ha

2) Nieruchomość położona w Częstochowie przy al. Niepodległości -  działka nr 26/12 (obręb 314) o powierzchni 0,0561 ha

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 26/1 (w całości objęta planem) jest położona na terenie oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usługowej.

Działka nr 26/12 jest położona na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usługowej (188 m kw.).  

Dla części działki nr 26/12, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (373 m kw.). Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka w tej części jest położona na terenie oznaczonym symbolem KDZ – drogi publiczne.

Część działki nr 26/12 jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 453.119,17 zł brutto

1) cena działki nr 26/1 wynosi 82.000 zł + 23% VAT (18.860 zł) tj. 100.860 zł,

2) cena działki nr 26/12 wynosi 352.259,17 zł; podatek VAT w wysokości 46.572,51 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 90.000 to 22 kwietnia 2021 r.

2. Działka nr 675/7 w obrębie 428  o powierzchni 0,1247 ha, położona w dzielnicy Grabówka przy ul. Gminnej.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza: 94.000 zł

Termin wpłacenia wadium w wys. 18.000 zł  to 22 kwietnia 2021 r.

3. Udział wynoszący 540/10 800 części w nieruchomości położonej w Żarkach Letnisko w rejonie ul. Wacława Szymańskiego i ul. Prostej, oznaczonej w obrębie 0009 Żarki Letnisko jako działka nr 1517 o powierzchni 0,4282 ha.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj, część działki jest położona na terenie oznaczonym symbolem E 182 KDd – droga dojazdowa, część na terenie oznaczonym symbolem E 131 ZL – tereny lasów i parków oraz część na terenie oznaczonym symbolem E 128 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi 17.000 zł.

Termin wpłacenia wadium w wys. 3.400 zł  to  22 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

1) działki przy al. Niepodległości

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168530/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) działka przy ul. Gminnej  

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168899/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-skarbu-panstwa

3) udział wynoszący 540/10800 części w nieruchomości położonej w Żarkach Letnisko w rejonie ul. Wacława Szymanowskiego i ul. Prostej.

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168901/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonów:  34 370 77 29 lub 34 370 77 09

Page generated in 0.0172 seconds.