Z ostatniej chwili

Kolejny etap remontu grobów wojennych

2021-09-03 11:20:26 informacje
img

Rozpoczyna się III etap rewitalizacji grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule. Będzie kosztować prawie 135 tys. zł – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Projekt kompleksowej rewitalizacji kwatery, polegającej m.in. na budowie wyeksponowanej strefy wejściowej z nową tablicą główną, wykonaniu granitowego obramowania kwatery, wymianie zniszczonych betonowych krzyży i 3 tablic zbiorowych z nazwiskami poległych na elementy granitowe, a także na przebudowie alejek oraz założeniu zieleni, powstał w 2018 w pracowni architektonicznej TIM ARCHITEKCI T. Borowiecki. M. Małasiewicz.

Remont rozpoczęto w 2019 r. od wykonania strefy wejściowej, która ma za zadanie zwrócić uwagę na mało dotąd widoczną, zwróconą tyłem i bokiem do głównych alejek, kwaterę grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych na początku II wojny światowej. Na wybrukowanym kostką  granitową placyku usytuowana została granitowa tablica z ażurowym krzyżem i napisem „GROBY WOJENNE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 R.”. Od 2020 r. trwają prace związane z wymianą ram mogił zbiorowych, tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz krzyży.

Remont kwatery realizowany jest głównie z dotacji Wojewody Śląskiego. Jego koszt oszacowano na 407.615 zł. Dotychczas wydatkowano już 178.639,38 zł (2018-2020).

W tym roku rozpocznie się III etap remontu o wartości 134.500 zł. Będzie realizowany przy udziale środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 73.000 zł, uzyskanych w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Z dotacji Wojewody Śląskiego na remont grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. przeznaczona będzie w tym roku kwota 61.500 zł.

Zgodnie z planowanym zakresem wyremontowane zostaną kolejne mogiły - cztery zbiorowe i jedna indywidualna. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.