Z ostatniej chwili

Komisja mieszkaniowa zakończyła działalność

2021-05-16 21:46:16 informacje
img

Po wieloletniej pracy swoją działalność zakończyła częstochowska Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Jej członkowie odebrali podziękowania od prezydenta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Komisja zakończyła pracę w związku ze zmianą przepisów regulujących najem mieszkań komunalnych. W jej skład wchodziło 7 osób: Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz przedstawiciele Rady Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Do zadań komisji należało opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy przy tworzeniu rocznych wykazów osób zakwalifikowanych.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk pogratulował członkom komisji długoletniej pracy na rzecz mieszkańców oraz wręczył im podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i poświęcenie w niełatwej pracy związanej z oceną sytuacji życiowej, losowej, materialnej osób ubiegających się i czekających na mieszkanie komunalne (pracę nie zawsze wdzięczną, bo wzbudzającą emocje i kontrowersje u tych, dla których w danym roku przydziału zabrakło).
Członkami komisji byli: Ewa Lewandowska (przewodnicząca, przedstawicielka Rady Miasta), Barbara Gieroń (wiceprzewodnicząca, przedstawicielka Rady Miasta), Maria Księżyk (sekretarz, przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie), Dorota Majer     (przedstawicielka Rady Miasta), Katarzyna Boryś (przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Halina Jaros (przedstawicielka  kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Częstochowie), Tomasz Tyl (rzecznik Osób z Niepełnosprawnością).
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0187 seconds.