Z ostatniej chwili

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Irit Amiel

2023-09-12 11:53:47 informacje
img

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Irit Amiel jest organizowany pod honorowym patronatem Alona Goldmana – Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian w Izraelu oraz Fundacji Pamięć i Odnowa w Częstochowie. 

Do udziału w nim  organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z regionu częstochowskiego.

Cele konkursu to m.in. popularyzacja twórczości Irit Amiel (1931-2021) – izraelskiej poetki, pisarki i tłumaczki, urodzonej w Częstochowie, która przeżyła zagładę częstochowskiego getta, inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych twórczości podejmującej temat Holocaustu, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.

Organizatorami konkursu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, I LO im. Juliusza Słowackiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach - Turniej recytatorski i Wywiedzione ze słowa.

Kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesłać do 22.09.2023 r. na adres I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, al. T. Kościuszki 8, 42-202 Częstochowa lub adres mailowy: lo1@edukacja.czestochowa.pl. z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji i prozy Irit Amiel".

Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 02.10.2023 r. 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Szczegóły i dokumenty do wypełnienia znajdują się w linku https://rok.czestochowa.pl/n/konkurs-recytatorski-irit-amiel-477?fbclid=IwAR2sMmbm83-5UuaHzwuQtlX_vuSA18p2-JVmZA0dJ8Bt05iNSNzq4EH7bi4 – informuje Monika Kosielak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 

Page generated in 0.0164 seconds.