Z ostatniej chwili

Kot marzeń

2023-02-01 11:12:31 informacje
img

Całe województwo będzie tworzyć „kota marzeń” – tak nazywa się konkurs plastyczny, do udziału w którym zapraszają Szkoła Podstawowa nr 32 i filia nr 14 Biblioteki Publicznej. Zgłoszenia – do 17 lutego. Poziom – wojewódzki – informuje Urząd Miasta. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa śląskiego. Ma  pobudzać wyobraźnię plastyczną, popularyzować techniki plastyczne jako środki wypowiedzi oraz uświadomić uczestniczkom i uczestnikom ich potencjał twórczy. 

Każdy może zgłosić jedną pracę wykonaną techniką collage w formacie A4 (klasy I-III) lub asambraż w formacie A3 (klasy IV-VIII). Do pracy należy dołączyć dane autorki lub autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun plastyczny) oraz metryczkę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Placówka może zgłosić maksymalnie 15 prac w danej kategorii. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.  

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa  lub dostarczyć osobiście do szkoły do 17 lutego. 

Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca na stronie SP 32. Organizatorem – obok tej szkoły – jest filia nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie. 

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na podstronie Biblioteki Publicznej.  

 

Fot. Materiały  organizatorów

Page generated in 0.016 seconds.