Z ostatniej chwili

Kto powinien dostać Nagrodę miasta dla twórców i popularyzatorów kultury?

2021-06-09 15:07:45 informacje
img

Kto powinien dostać Nagrodę miasta dla twórców i popularyzatorów kultury?

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody miasta dla twórców i popularyzatorów kultury. Można je składać do 30 czerwca. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody mogą być przyznane:

• osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie,

• osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody za rok 2021 mogą składać:

•    Prezydent Miasta,

•    Przewodniczący Rady Miasta,

•    instytucje kultury,

•    rady dzielnic,

• organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym,

• uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe,

•    związki i środowiska twórcze,

•    agencje artystyczne i wydawnictwa,

•    redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki wniosków dostępne w Poradniku Interesanta na stronie http://www.czestochowa.pl

Page generated in 0.0154 seconds.