Z ostatniej chwili

Kwalifikacja wojskowa

2023-04-24 11:36:49 informacje
img

Ruszyła kwalifikacja wojskowa, do której powinno się stawić w Częstochowie blisko tysiąc osób – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Kwalifikacja wojskowa ogłoszona przez Wojewodę Śląskiego jest na terenie Częstochowy przeprowadzana od 17 kwietnia do 6 czerwca 2023 r. Osoby z miasta objęte kwalifikacją stawiają się przed Powiatową Komisją Lekarską, która działa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5. 

Obowiązek udziału w kwalifikacji wojskowej w 2023 dotyczy w Częstochowie 995 osób, w tym:

- mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

- mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osób, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej);

- kobiet urodzonych w latach 1999–2004, mających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania takich kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny;

- osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą maksimum 60. rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest corocznie. Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 lat. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do pasywnej rezerwy. W toku trwania kwalifikacji następuje założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, uregulowanym stosunku oraz zdolności do służby wojskowej należy do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Ze strony administracji samorządowej proces kwalifikacji wojskowej koordynuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

Page generated in 0.016 seconds.