Z ostatniej chwili

Lokalne produkty bezpośrednio od rolników

2023-01-13 13:56:50 informacje
img

Na Rynku na Zawodziu została wyznaczona strefa z myślą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - informuje Urząd Miasta.
Normuje to uchwała Rady Miasta podjęta w grudniu ubiegłego roku, która określa zasady handlu produktami lokalnymi w wyznaczonej części targowiska przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Handel w wyznaczonym miejscu odbywa się w piątki i soboty w godz. od 7.00 do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiotem sprzedaży mogą być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rolnicy prowadzący handel w piątki i soboty są zwolnieni z opłaty targowej. Obowiązują ich natomiast opłaty związane z użytkowaniem miejsca prowadzenia handlu - tzw. placowe i ewentualnie opłata za rezerwację miejsca. Targowisko prowadzone jest przez WAKAND s.c.
Wyznaczenie miejsca na Rynku na Zawodziu to realizacja postanowień ustawy z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ma się przyczynić do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, a także upowszechniania wśród konsumentów produktów z naszego regionu. Ma też służyć skracaniu kanałów dystrybucji oraz łatwiejszemu dostępowi do produktów bezpośrednio sprzedawanych przez rolników.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miast

Page generated in 0.0164 seconds.