Z ostatniej chwili

Malowali jedynego cudzoziemskiego marszałka Napoleona

2023-03-14 12:10:59 informacje
img

W częstochowskim konkursie dla dzieci i młodzieży były dwie kategorie –  „portret” oraz „scena z życia” księcia Józefa Poniatowskiego, postaci zmarłej dokładnie 210 lat temu, a opisywanej przez historyków bardzo pozytywnie – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Celem konkursu plastycznego „Książę Józef Poniatowski” było upamiętnienie rocznicy śmierci księcia, zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką historyczną, rozwijanie ich talentów. Konkurs przeznaczony był dla szkół podstawowych (klas VI – VIII), ponadpodstawowych oraz specjalnych. 

Komisja przyjrzała się 252 pracom (w tym 187 prac było ze szkół podstawowych, 48 z  ponadpodstawowych i 17 ze specjalnych), a następnie wyłoniła najlepsze w obu kategoriach.

Koordynatorami konkursu, organizowanego w ramach II edycji projektu „Napoleońska Częstochowa” były Szkoła Podstawowa nr 22 oraz Zespół Szkół Samochodowych przy współpracy z Muzeum Częstochowskim.

Prace zostaną pokazane na wystawie w maju podczas konferencji podsumowującej cały projekt, którego organizatorami są Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Szkoła Podstawowa nr 22. Wtedy też  będzie okazja, aby wręczyć dyplomy i nagrody laureatkom i laureatom.

Józef Poniatowski urodził się 7 maja 1763 r. w Wiedniu. Rok później jego stryj Stanisław został koronowany na króla Rzeczpospolitej. Mówił biegle po niemiecku i francusku, a polskiego nie zapomniał m.in. dzięki dobrym relacjom ze stryjem właśnie. Mimo młodego wieku został mianowany generałem majorem armii koronnej. Wcześniej służył w wojsku austriackim – był adiutantem cesarza.  W maju 1791 r. zapewniał ochronę wojskową sejmowi podczas uchwalania pierwszej polskiej konstytucji. Rok później uczestniczył w wojnie z Rosją. Odznaczył się pod Połonnem i Zieleńcami. Po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej złożył komendę, odesłał przyznane ordery i wyjechał do Wiednia. Do kraju powrócił w trakcie insurekcji kościuszkowskiej, walczył wtedy podczas obrony stolicy.

Po upadku państwa polsko-litewskiego wycofał się z życia publicznego, a skupił –  na towarzyskim. Jego hulaszczy tryb życia był powszechnie krytykowany.  

W grudniu 1806 r. objął nadzór nad tworzoną u boku cesarza Francuzów armią polską. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego objął funkcję ministra wojny. 21 marca 1809 r. został naczelnym dowódcą armii Księstwa Warszawskiego. Swoje talenty dowódcze pokazał podczas wojny z Austrią. Stoczył nierozstrzygniętą bitwę pod Raszynem, potem poprowadził skuteczną ofensywę na prawym brzegu Wisły – opanował Zamość, Lublin i Sandomierz. Wkroczył do Krakowa, który po podpisaniu pokoju, wraz z całą Galicją Zachodnią i ziemią zamojską, został włączony w rozszerzone granice Księstwa.  

W 1811 r. miał odradzać Napoleonowi podjęcie kampanii przeciwko Rosji. Ostatecznie w dowodził w niej 5. korpusem polskim. Walczył pod Smoleńskiem i Borodino, a podczas odwrotu został kontuzjowany, przez co oddał dowództwo Józefowi Zajączkowi. Sam, po przeprawie przez Berezynę, udał się do Warszawy. W pierwszych miesiącach 1813 r., mimo ofensywy sił cara Aleksandra, zasłużył się szybkim odtworzeniem wojsk Księstwa Warszawskiego. Jego zamiarem było przedłużenie politycznego bytu stworzonego przez Napoleona. Do końca pozostał wierny Bonapartemu.

Poniatowski przeprowadził dowodzony przez siebie korpus przez Czechy do Saksonii, gdzie połączył się z Wielką Armią i wziął udział w kampanii przeciwko koalicji antyfrancuskiej (Rosja, Austria, Prusy, Szwecja). 16 października 1813 r., pierwszego dnia „bitwy narodów” pod Lipskiem, otrzymał godność marszałka Cesarstwa. 19 października ranny książę utonął podczas próby przedostania się na drugi brzeg rzeki Elstery. Jego ciało złożono w warszawskim kościele Świętego Krzyża, a trzy lata później przeniesiono na Wawel.

Większość historyków pozytywnie ocenia jego postać – przede wszystkim jego talenty wojskowe i organizacyjne. Na polu bitwy nigdy się nie oszczędzał. Przeważnie podejmował dobre decyzje. Ani razu nie doprowadził do wojennej katastrofy i potrafił zwyciężyć silniejszego. Wybrał sojusz z Francją, który na początku XIX w. był jedyną szansą na odbudowanie państwa polskiego. Swoimi zasługami znacznie przewyższył dorobek stryja – Stanisława – uważanego często za jednego z najgorszych monarchów w historii Polski.  

 

Laureaci; 

SZKOŁY PODSTAWOWE
KATEGORIA: „PORTRET KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO” 

I miejsce Monika Szklarska – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – opiekun: Anna Langier
II miejsce Magdalena Jędrzejczyk – Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Konarskiego – opiekun: Agata Miśkiewicz 

III miejsce Krzysztof Karwala – Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II – opiekun: Krzysztof Zagórski 

Wyróżnienia:
Marta Dudek
– Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej – opiekun: Dorota Krzemińska-Haziak
Wojciech Korytkowski – Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza – opiekun: Ireneusz Jura
Lena Trzebska – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – opiekun: Anna Langier
Hanna Trąbska – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza – opiekun: Grażyna Mrozek
Amelia Kijas – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stanisława Kostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – opiekun: Beata Bednarczyk 

SZKOŁY PODSTAWOWE
KATEGORIA: „SCENA Z ŻYCIA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO” 

I miejsce Maja Kupczyk – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego – opiekun: Joanna Nagel
II miejsce Julia Piątek – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza – opiekun: Ewa Chudy 

III miejsce Amelia Gałkowska – Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – opiekunowie: Eliza Kałafut i Mariusz Miarka 

Wyróżnienia:
Patrycja Kubik
– Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza – opiekun: Tomasz Bitner
Victoria Kubica – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza – opiekun: Tomasz Bitner
Lena Kwarciak – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – opiekun: Anna Langier 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
KATEGORIA „PORTRET KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO” 

I miejsce Oliwia Sołtys – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego – opiekun: Magdalena Krzypkowska-Ujma
I miejsce Weronika Klekot – Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie – opiekun: Karolina Piotrowska
II miejsce Kaja Kozieł – V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – opiekun: Iwona Wołyniec
III miejsce Kaja Siemińska – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego – opiekun: Aneta Nowicz-Budziszewska 

Wyróżnienia:
Oliwia Trzcina
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego – opiekun: Magdalena Krzypkowska-Ujma 

Artur Desperak – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego – opiekun: Mariusz Kubis
Maja Mizgała – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego – opiekun: Magdalena Krzypkowska-Ujma
Zofia Pogorzelska – II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta – opiekun: Justyna Bitner 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
KATEGORIA: „SCENA Z ŻYCIA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO” 

I miejsce Julia Domin – VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – opiekun: Agnieszka Warzecha
II miejsce Nikita Zababurin – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego – opiekun: Mariusz Kubis 

III miejsce Oliwia Renik – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego – opiekun: Joanna Piątkowska 

Wyróżnienia:
Malwina Jakubczak
– VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – opiekun: Agnieszka Warzecha
Nikola Próba – V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – opiekun: Iwona Wołyniec
Robin Powązka – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego – opiekun: Magdalena Krzypkowska-Ujma 

SZKOŁY SPECJALNE 

I miejsce Bartosz Zych – Zespół Szkół Zawodowych i Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej – opiekun: Anna Hyrek
II miejsce Tomasz Stępniak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 – opiekun: Urszula Palka
III miejsce Aleksandra Olesiak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 – opiekun: Daria Adamczyk 

Wyróżnienia: 

Daria Goc – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – opiekun: Jolanta Sołtysiak 

Zuzanna Krankowska – Zespół Szkół Zawodowych i Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej – opiekun: Sylwia Bajor 

Page generated in 0.016 seconds.