Z ostatniej chwili

Mediacje w miejsce konfliktu

2021-10-22 11:59:45 informacje
img

„Potrzeba mediacji w dzisiejszym życiu” to hasło tematycznej konferencji, która odbyła się w ramach trwającego Tygodnia Mediacji – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wydarzenie zorganizowane w Urzędzie Miasta było adresowane do rodzin z Częstochowy (w tym zastępczych), pracowników pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, kuratorów i sędziów. Konferencja promowała mediację jako najlepszą metodę rozwiązywania sporów.

Program i tematyka konferencji:

•    „Przedstawienie ogólnych zasad mediacji jako sposobu rozstrzygania sporów” – Grzegorz Kozera (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie);

•    „Mediacje rówieśnicze” – Agata Wierny (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans);

•    „Mediacje z punktu widzenia wybranych teorii komunikacyjnych”  – Zbigniew Wieczorek (Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych, UJD Częstochowa);

•    „Od konfliktu do mediacji. Mediacja rodzinna” – Mariola Pawłowska-Rak (kurator, mediator stały Sądu Okręgowego w Częstochowie);

•    „Z kim, o czym i jak rozmawiać – wartość rozmowy w sytuacjach okołorozwodowych” – Dominika Miedzińska-Golczyk (psycholog, psychotraumatolog, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej);

•    panel dyskusyjny: „O potrzebie mediacji rodzinnej, rówieśniczej”.

Organizatorem Tygodnia Mediacji jest Porozumienie „Częstochowa dla Rodziny”, w skład którego wchodzą przedstawiciele częstochowskich instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy rodzinie. Patronat nad konferencją objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

*Potrzebujesz mediatora?

Listę stałych mediatorów można  znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie, w zakładce „Mediacje”:

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.018 seconds.