Z ostatniej chwili

Miasto zamierza przystąpić do programu „Ciepłe mieszkanie”

2022-08-09 10:50:38 informacje
img

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zbiera informacje o zainteresowaniu programem „Ciepłe mieszkanie”, by jak najlepiej przygotować się do rozdziału środków z NFOŚiGW. Wstępne deklaracje mieszkańców pozwolą określić wielkość i zasady zaplanowanego dofinansowania - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
„Ciepłe Mieszkanie” to program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Ma wesprzeć właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań, którzy chcą się pozbyć nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i zamontować ekologiczne źródła ogrzewania (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę cieplną) lub skorzystać z podłączenia do ciepła sieciowego czy innego efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dofinansowane mogą też zostać inwestycje w zakup i montaż nowej instalacji co, cwu oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, a także w zakresie poprawy efektywności energetycznej lokalu poprzez wymianę elementów stolarki budowlanej (okien i drzwi).
Kwota dofinansowania zależeć będzie od dochodów właściciela lokalu mieszkalnego:
• mieszkaniec Częstochowy z dochodem do 120 tys. zł rocznie może uzyskać pomoc w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 17.500 zł
• rodzina z Częstochowy z dochodem miesięcznym do kwoty 1673 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym może otrzymać pomoc w wysokości do 65% kosztów, nie więcej niż 26.900 zł
• rodzina z Częstochowy, w której dochody na osobę nie przekraczają 900 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie wieloosobowym, może otrzymać pomoc w wysokości do 95% poniesionych kosztów, nie więcej niż 39.900 zł na lokal mieszkalny.
Warunkiem jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 r.
W związku z zamiarem przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” mieszkańcy są proszeni o przekazanie informacji o zainteresowaniu i wstępnej woli korzystania z pomocy.
 
Wydział Ochrony Środowiska UM
Osoby do kontaktu:
tel. 34/3707279
Bożena Adamus
Emilia Kaczmarek–Nowak
tel. 34/3707271
Beata Jaszewska
tel. 34/3707356
Doriana Mrożek

Wydział prosi o przekazanie wstępnej informacji:
• czy posiada się prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do lokalu znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym na terenie Częstochowy;
• jakie przedsięwzięcie w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła jest planowane;
• w którym progu dochodowym (zgodnie z ww. kryteriami) znajduje się rodzina ubiegająca o wsparcie planowanego przedsięwzięcia.
Informacje takie są niezbędne, by właściwie zaprogramować wielkość i zasady rozdziału środków uzyskanych przez Urząd Miasta Częstochowy na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Informacje będą zbierane do 9 września 2022 r.  
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.