Z ostatniej chwili

Miejskie wydatki w nasze ręce – od 7 września

2023-09-07 11:49:40 informacje
img

Dziś zaczyna się   głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego. Tym razem jest ich 519. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane w przyszłym roku – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Głosowanie potrwa do 21 września. Biorą w nim udział mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, a odbywa się za pomocą platformy internetowej.  

Aby prawidłowo oddać głos, należy podać swoje imię i nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, adres zamieszkania oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego. Na wskazany numer osoba głosująca otrzyma SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w kolejne pole. 

Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer można uzyskać 2 kody – po jednym dla każdej z 2 osób.

Każda głosująca osoba ma do rozdysponowania 10 punktów na projekty ogólnomiejskie oraz 10  na  dzielnicowe. Można przyznać 10 punktów jednemu projektowi lub rozdzielić punkty pomiędzy projekty. Punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania.  

W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym mamy jedynie możliwość oddania swojego głosu na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkamy.     

Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko raz. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny. 

Dla osób bez dostępu do Internetu, osób, które nie mają numeru PESEL oraz osób bez możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, uruchomiony będzie stacjonarny punkt przy ul. Śląskiej 3/5 – tam oddamy głos poprzez platformę internetową. Z punktu tego będzie można skorzystać zgodnie z harmonogramem poniżej. 

W bazie uprawnionych do głosowania są osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką bez  meldunku w Częstochowie, a chcesz zagłosować – zgłoś się z dowodem tożsamości do stacjonarnego punktu głosowania przy ul. Śląskiej 3/5 w celu weryfikacji tożsamości i dodania do bazy uprawnionych. 

Z punktu do głosowania przy ul. Śląskiej 3/5 można skorzystać wg następującego harmonogramu: 

7 września – 9.30 – 15.30 

8 września – 9.30 – 15.30

9 września – 9.30 – 15.30

12 września – 9.30 – 17.00

13 września – 9.30 – 15.30

14 września – 9.30 – 15.30

15 września – 9.30 – 15.30 

16 września – 9.30 – 15.30 

17 września – 9.30 – 15.30 

18 września – 9.30 – 15.30 

19 września – 9.30 – 17.00 

20 września – 9.30 – 17.00 

21 września – 9.30 – 22.00 

Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować w miejscu zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy przed rozpoczęciem etapu głosowania.  

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.