Z ostatniej chwili

Młodzi przypomnieli obronę Chocimia

2021-10-12 12:06:28 informacje
img

Wspierana przez Wydział Edukacji UM uroczystość upamiętniająca obronę Chocimia odbyła się w Szkole Podstawowej nr 31. Obrona Chocimia przed armią turecką miała miejsce równo cztery wieki temu – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uroczystość upamiętniająca 400-lecie bitwy pod Chocimiem odbyła się 8 października w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego. 

Udział wzięli m.in. naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, współorganizująca wydarzenie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego Izabela Laska, wizytatorka  częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Władysława Tkaczyk, a także prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Adam Kiwacki. Obecne były także dyrekcje innych częstochowskich szkół. 

1 sierpnia 1621 r. armia  polska pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza dotarła pod Chocim i zatrzymała się na lewym brzegu Dniestru. W drugiej połowie miesiąca przeprawiła się do zamku chocimskiego, zakładając pod twierdzą obóz. Chodkiewicz zgromadził wojsko w łącznej sile ok. 35 tys. ludzi. 

1 września pod Chocim przybyło ok. 30 – 40 tys. piechoty kozackiej, liczącej na udział w akcji zaczepnej przeciwko Turcji. Obrona Chocimia zaczęła się dzień później. Pod twierdzą stanęła 100-tysięczna armia turecka prowadzona przez sułtana Osmana II. Siły polsko-kozackie wytrzymały liczne ataki nieprzyjaciela, w czasie których stracił życie hetman Jan Karol Chodkiewicz. Dowództwo naczelne objął regimentarz Stanisław Lubomirski. 

Wyczerpujące się zapasy amunicji i żywności obrońców Chocimia, nieudane ataki tureckie oraz perspektywa nadchodzącej zimy skłoniły strony do rozpoczęcia rokowań. Traktat pokojowy podpisano 9 października. Strony zobowiązały się do powstrzymania Kozaków i Tatarów od wypraw łupieżczych, utrzymania w Mołdawii hospodarów wyznania chrześcijańskiego oraz utworzenie stałego poselstwa polskiego w Stambule.

 

Zdjęcia udostępnione przez organizatorów 

Page generated in 0.0156 seconds.