Z ostatniej chwili

Można skorzystać z usług asystenckich

2021-11-03 12:48:28 informacje
img

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług asystenckich przez osoby niepełnosprawne mieszkające w Częstochowie. Spółdzielnia posiada wykwalifikowaną kadrę oraz duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich osób niepełnosprawnych, a w związku z realizowanym Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” dysponuje jeszcze możliwościami, które pozwoliłyby objąć pomocą osoby niepełnosprawne w 2021 r. zamieszkujące w Częstochowie.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy zwłaszcza w:

a/wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. Dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)

b/zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

c/załatwianiu spraw urzędowych

d/nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami

e/korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy)

f/wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przeprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Zainteresowani mogą się kontaktować  ze Spółdzielnią Socjalną „Jasne, że zmiana” telefonicznie pod numerami 519 729 134, 34 324 20 44, mailowo - email: jasnezezmiana@gmail.com, biuro: ul. Nowowiejskiego 15, Częstochowa.

Page generated in 0.0207 seconds.