Z ostatniej chwili

Nabór na staże w Urzędzie Miasta

2023-02-27 11:09:39 informacje
img

Urząd Miasta Częstochowy poszukuje osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem stażu zawodowego. Ograniczeń wiekowych nie ma. 

Wymagania:

• posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,

• wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

• umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego – MS Office/Libre Office,

• komunikatywność,

• wysoka kultura osobista. 

Kandydatki i kandydaci, którzy nie spełniają powyższych wymagań, nie będą brani pod uwagę podczas rekrutacji.

List motywacyjny i CV trzeba przesyłać do 5 marca wiadomością e-mail na adres ps@czestochowa.um.gov.pl.W temacie wiadomości trzeba napisać:  Staż – imię i nazwisko kandydata. 

Planowany termin rozpoczęcia stażu to przełom marca i kwietnia 2023 r. Stypendium z tytułu odbywania stażu wypłaca Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatek/kandydatów.

Urząd Miasta skontaktuje się z wybranymi na staż kandydatkami/kandydatami.

Klauzulę informacyjną RODO dla zainteresowanych stażem można znaleźć na stronie: https://www.czestochowa.pl/nabor-na-staze-w-urzedzie-miasta

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.